Beschrijvende studie naar de evaluatie van de Sociale Agenda Limburg

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Jeugd 2015
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Academische Werkplaats Publieke Gezondheid
Adres organisatie:

Duboisdomein 30

6229GT Maastricht

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Beschrijvende studie naar de evaluatie van de Sociale Agenda Limburg
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Universiteit Maastricht
Omschrijving van onderzoek:
Achtergrond
Ten opzichte van andere Nederlanders zijn Limburgers, en met name Zuid-Limburgers, veelal ongezonder en leven ze ongeveer een jaar korter. Het is nog niet gelukt om die gezondheidsachterstand in te lopen. En het aantal volwassen inwoners dat aangeeft in goede gezondheid te verkeren is bijna 10% lager dan het Nederlands gemiddelde.

In Sociale Agenda van Limburg 2025 “Koers voor een vitaler Limburg”, geeft de Provincie Limburg aan een trendbreuk te willen bewerkstelligen. Bedoeling is in 2025 de eerste achterstanden in gezondheid en participatie te hebben ingelopen, met name wat betreft (arbeids)participatie, onderwijs, gezondheid, opvoeding en sociaal kapitaal. Om de voortgang en trends in de geselecteerde gebieden te volgen, heeft de Provincie een opdracht gegeven aan de Universiteit Maastricht om de beschikbare data uit bestaande bronnen in kaart te brengen over de periode 2012 – 2020.
Doel
1. De relevante indicatoren uit de GGD-monitors te selecteren zodat deze meegenomen kunnen worden in de evaluatiestudie van de sociale agenda;
2. De nul-meting voor de geselecteerde indicatoren te rapporteren
Vraagstelling(en)
Hoe ontwikkelt zich de situatie in Limburg wat betreft (arbeids)participatie, onderwijs, gezondheid, opvoeding en sociaal kapitaal ten opzichte van de rest van Nederland in de periode 2012 – 2020, en waar mogelijk specifiek in vergelijking met Oost Groningen en Rotterdam?
Doelpopulatie
De totale bevolking jeugd (
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Bewegen, Cyberpesten, Ervaren gezondheid, Functioneren op school, Gamen, Harddruggebruik, Opkomen voor jezelf (weerbaarheid), Pesten op school, Psychologische gezondheid, Roken actief, Seksualiteit, Sociale media gebruik, Softdruggebruik, Voeding
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Geslacht, Gezinssamenstelling, Herkomst, Leeftijd, Opleiding
Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Eind rapport naar de Provincie Limburg
Mogelijk als wetenschappelijk artikel in (inter)nationale tijdschrift
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
Maart 2018
Overige opmerkingen:
De Limburgse gegevens worden uitgesplitst naar Zuid en Noord Limburg, en tevens naar de 5 regio’s en naar gemeenten en vergeleken met Oost Groningen, Rotterdam en het landelijk gemiddelde.
GGD Rotterdam en GGD Groningen hebben ingestemd met dit voorstel.

Wij ontvangen graag de data met postcode en gemeente vermeld, om onze analyse volgens het analyse plan uit te kunnen voeren.

mobiel nr Maria Jansen; 06-42542344
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet