Gezondheid MRA

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Onderzoek, Informatie en Statistiek
Adres organisatie:

Oudezijdsvoorburgwal 300

1012 GL Amsterdam

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Gezondheid MRA
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
Achtergrond
Door Onderzoek informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam wordt tweejaarlijks de stapelingsmonitor gepubliceerd. Hierin wordt voor regelingen in het sociaal domein gekeken welke huishoudens gebruik maken van deze regelingen, hoeveel regelingen zij gebruiken, welke regelingen vaak in combinatie met elkaar worden gebruikt. In de stapelingsmonitor die door OIS wordt gepubliceerd wordt ook gekeken naar de relatie tussen het gebruik van de regelingen en de gezondheid van inwoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Doel
Het doel van het onderzoek is om ook op het niveau van de MRA in kaart te brengen hoe de relatie is tussen het gebruik van de regelingen en de gezondheid van de inwoners. Om dit te kunnen bereiken naar de gezondheid van inwoners van MRA worden gekeken en van welke regelingen zij gebruik maken.

Vraagstellingen

• Hoe is het gesteld met de gezondheid van inwoners van de MRA?
• Wat is de relatie tussen het gebruik van de verschillende regelingen en de gezondheid van inwoners van de MRA?
• Hoe verhouden de verschillende COROP-gebieden (indien genoeg vulling ook op gemeentelijk niveau) binnen de MRA zich tot elkaar op het gebied van het gebruik van regelingen en de gezondheid van de inwoners
• Wijkt de relatie tussen het gebruik van regelingen en de gezondheid af van het landelijke gebruik van regelingen en de gezondheid


Doelpopulatie
Inwoners ouder dan 19 jaar uit de volgende COROP gebieden: Agglomeratie Haarlem, Flevoland, Groot-Amsterdam, Het Gooi en Vechtstreek, IJmond en Zaanstreek
Inwoners ouder dan 19 jaar uit de volgende gemeenten: Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Edam-Volendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad en Zandvoort

Analyseplan

Er zal geen koppeling worden gemaakt op basis tussen de cijfers van de gezondheidsmonitor en de stapelingsmonitor
Bij de gebieden van gezondheid die in kaart worden voor de verschillende COROP gebieden en gemeenten gebracht zo veel mogelijk worden aangesloten bij de daarvoor gehanteerde definities van het CBS.

Voor elk COROP-gebied (indien genoeg vulling ook op gemeentelijk niveau) zal de gezondheidsmonitor worden gebruikt om op de volgende gebieden uitspraken te kunnen doen:
Psychische gezondheid
Ervaren gezondheid
Gezonde levensverwachting
Zelf gerapporteerde gezondheid
Contact met vrienden, familie en collega’s
Overgewicht
Geluidshinder (trein-, vlieg- en autoverkeer)
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Angst & depressie, Beperkingen, Chronische aandoeningen (kort), Eenzaamheid, Ervaren gezondheid, Geluidshinder, Lengte & gewicht, Mantelzorg geven, Mantelzorg ontvangen, Vrijwilligerswerk
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Etniciteit/herkomst, Geografische indicator; GGD niveau , Geografische indicator; gemeentecode, Geslacht, Huishoudsamenstelling, Leeftijd, Opleiding, Rondkomen, Werksituatie
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

COROP: Agglomeratie Haarlem, Flevoland, Groot-Amsterdam, Het Gooi en Vechtstreek, IJmond en Zaanstreek.
Gemeenten: Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Edam-Volendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad en Zandvoort

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Op de website van Onderzoek, Informatie en Statistiek (ois.amsterdam.nl)
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
juli 2018
Overige opmerkingen:
- privacy:
Goed dat u dit aandachtspunt meegeeft. Wanneer wij naar het gebruik van regelingen en voorzieningen kijken dmv de stapelingsmonitor doen wij dit idd op adresniveau, echter omdat wij binnen de cbs omgeving werken krijgen we de data nooit uit die omgeving op adresniveau, maar altijd op een geaggregeerd niveau (naar kenmerken bepaalde huishoudens of juist naar buurten, minimale omvang groepen is 10). CBS heeft deze dataset juist ontwikkeld om op deze manier naar stapeling van regelingen en voorzieningen te kijken.

- Onderzoeksopzet: De stapelingsmonitor bevat gegevens van alle Nederlanders, de gezondheidsenquête slechts van een subgroep. Het heeft daarom niet onze voorkeur beide datasets aan elkaar te koppelen. De stapelingsmonitor is onze basis om te kijken naar gebruik van regelingen en voorzieningen en de stapeling daarin. We zouden daar graag gegevens uit de gezondheidsmonitor naast zetten om inzicht te krijgen in welke subgroepen en gebieden bepaalde ervaren gezondheidskenmerken hebben, eigenlijk dus al verrijking van onze beschrijvende analyses. Als we tabellen maken met regelingen en voorzieningen naar gebieden dan zouden we daar graag enkele gezondheidsindicatoren uit de gezondheidsenquête, zoals in ons voorstel genoemd naast zetten. Dit kunnen we natuurlijk al doen obv de statline tabellen van het cbs, maar we zoeken naar net wat andere gebiedsindelingen en vragen daarom toegang tot de dataset.

Heeft u aan deze informatie voldoende om de aanvraag verder af te handelen?
Zo niet dan beantwoorden we uw vragen natuurlijk graag.

Aanvullende informatie: vanuit GGD Hollands Noorden kregen wij de vraag of ze aan mochten haken bij het onderzoek, we hebben aangegeven dat dit wat ons betreft een mogelijkheid is, maar het leek me wel netjes om dat ook aan jullie te vermelden.
Verder hebben we idd contact gehad met de ggd Amsterdam, zij kunnen de gewenste gegevens eventueel ook voor ons uitdraaien, maar onze voorkeur gaat in eerste instantie uit naar het zelf uitdraaien van de data.
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet