Wijk- en buurtprofielen ter ondersteuning van het regionaal samenwerkingsverband Gezond en Gelukkig Den Haag (GG-DH).

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: LUMC Campus Den Haag
Adres organisatie:

Turfmarkt 99

2511 DP Den Haag

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Wijk- en buurtprofielen ter ondersteuning van het regionaal samenwerkingsverband Gezond en Gelukkig Den Haag (GG-DH).
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Opdrachtgever/sponsor: Het regionale initiatief Gezond en Gelukkig Den Haag (met daarin participerend: gemeente Den Haag, HAGA, HMC, Universiteit Leiden, Huisartsen uit de regio Haaglanden, revalidatiezorg en GGZ). De data zal ook gebruikt worden binnen het SMAP+ project van het RIVM.
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
Achtergrond:

Medio 2018 hebben de gemeente Den Haag, de Haagse ziekenhuizen (HMC, Reinier Haga Groep), huisartsenorganisaties, verpleeg- en thuiszorgorganisaties, Parnassia (GGZ) en Sophia revalidatie hun steun uitgesproken voor het initiatief ‘Gelukkig en Gezond Den Haag’(GG-DH). Het regionale initiatief heeft als doel om via een integrale wijkgerichte aanpak de gezondheid van de burgers en de kwaliteit van zorg te verbeteren en tegelijkertijd de zorgkosten te verlagen (Triple Aim). Aanleiding van het regionale initiatief GG-DH is de grote opgave waar de regio Haaglanden voor staat; een grote diversiteit tussen wijken en populaties en daaraan gerelateerd zeer complexe zorgvraagstukken met grote gezondheidsverschillen.
De behoefte om op wijk- en buurtniveau inzicht te krijgen in gezondheidsuitkomsten, zorggebruik en zorguitgaven (‘population needs assessment’) is dan ook groot. Deze ‘population needs assessment’ betreft de zorg maar ook zeer zeker het gehele sociale domein van welzijn, inkomen en onderwijs en leefomgeving.


Doel + vraagstelling:
Het doel van dit onderzoek is om beschrijvende (empirische) wijk- en buurtprofielen op te stellen voor de regio Haaglanden. Dit ter ondersteuning van de zorgaanbieders bij het prioriteren van wijken en interventies.

Doelpop: regio haaglanden (circa 1.1 miljoen)

Onderzoeksmethode/ analyseplan: De wijk en buurt profielen worden gebaseerd op beschrijvende statistiek en worden lokaal (op wijk- en buurtniveau) en regionaal (Haaglanden) breed gepresenteerd. Deze wijk- en buurtprofielen betreffen in eerste instantie ongecorrigeerde cijfers.
Vervolgens zullen ook case-mix gecorrigeerde (uitkomst)indicatoren (gezondheidsuitkomsten, verrichtingen en zorguitgaven) gebruikt worden. Ook zullen op basis van deze gekoppelde data van meerdere gegevensbronnen nieuwe indicatoren worden ontwikkeld waarin een combinatie van proces en uitkomsten worden gebruikt (zogenaamde ‘linked indicators’). Deze verdiepingen dragen bij aan het verkrijgen van een beter inzicht in de wijken en buurten de Regio Haaglanden en daarmee aan een betere prioritering van de wijken en interventies.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Angst & depressie, Beperkingen, Bewegen, Chronische aandoeningen (kort), Eenzaamheid, Ervaren gezondheid, Geluidshinder, Lengte & gewicht, Mantelzorg geven, Mantelzorg ontvangen, Ouderenmishandeling, Regie over eigen leven, Roken, Vrijwilligerswerk
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Etniciteit/herkomst, Geografische indicator; GGD niveau , Geografische indicator; gemeentecode, Geografische indicator; postcode, Geslacht, Huishoudsamenstelling, Leeftijd, Opleiding, Rondkomen, Werksituatie
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
1. Microdata CBS

2. De CBS-gegevens set zal verrijkt worden met data over huisartsenzorg. Additionele variabelen zijn:
• Diagnosegegevens (ICPC, ICD-10)
• Medicatiegegevens
• Laboratorium- en andere meetwaarden

3. Momenteel wordt verkend met verschillende actoren in hoeverre het mogelijk is om data van de gemeente Den Haag, ziekenhuiszorg en GGZ ook gekoppeld kunnen worden aan de CBS-gegevens set.
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

De wijk en buurt profielen worden gebaseerd op beschrijvende statistiek en worden lokaal (op wijk- en buurtniveau) en regionaal (Haaglanden) breed gepresenteerd. Deze wijk- en buurtprofielen betreffen in eerste instantie ongecorrigeerde cijfers.

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Naar alle waarschijnlijkheid in de vorm van Websites, publicaties en infographics (moet nog nader worden afgestemd).
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
Eerste publicatie wordt verwacht in het eerste kwartaal 2020.
Overige opmerkingen:
Wanneer mogelijk zouden wij ook de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 willen opvragen. Wij vernamen van het CBS het volgende:

GGD brengt 150 euro in rekening per aanvraag. Je zou daarom in de aanvraag het beste alle jaargangen kunnen noemen. De kosten zijn namelijk niet per jaargang maar dienen meer voor de administratieve werkzaamheden die erbij komen kijken.
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet