Development of Obesogenic Environment Index for the Netherlands

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Adres organisatie:

Universiteitsweg 100

3584CG Utrecht

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Development of Obesogenic Environment Index for the Netherlands
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Global Geo Health Data Center (Universiteit Utrecht, Institute of Risk Assessment Sciences), Amsterdam UMC
Omschrijving van onderzoek:
Doel van het project: het ontwikkelen, valideren en verbeteren van een obesogene omgevingsindex voor elk postadres in Nederland, met een focus op de volwassene bevolking (18-65 jaar)
Achtergrond: Eerdere studies hebben geprobeerd om kenmerken van de omgeving die gerelateerd zijn aan body mass index (BMI), overgewicht of obesitas te kwantificeren, maar de meeste richten zich alleen op één wijkkenmerk (parameter) of één domein (ofwel de voedselomgeving ofwel fysieke kenmerken die van invloed zijn op lichamelijke activiteit of sedentair gedrag) in plaats van de obesogene omgeving als geheel. In werkelijkheid bestaan verschillende componenten van de omgeving naast elkaar en werken ze samen in dezelfde buurt en kunnen ze vergelijkbare of tegengestelde effecten hebben op de BMI. Daarom zou een geaggregeerde index meer representatief zijn voor de obesogeniteit van de buurt.
Relevante stadia om de doelen te bereiken:
1. Bepaal de parameters die in de index moeten worden opgenomen
2. Samenstelling van de index
3. Indexvalidatie
4. Indexverbetering
5. Cross-validatie
Over het algemeen kunnen de componenten (omgevingskenmerken) worden gestructureerd in drie kerndomeinen: energie-inname, energie-output en niet-fysieke omgeving. Energie-inname omvat toegang tot voedselbronnen zoals supermarkten en fastfoodrestaurants, maar ook de kwaliteit van de voedselbronnen. Energie-output omvat beschikbaarheid en opties voor fysieke activiteit en sedentair gedrag. Dit domein omvat daarom milieukenmerken die verband houden met vervoer (zowel passief zoals autorijden of actief zoals wandelen of rijden of openbaar vervoer), en beschikbaarheid (en zo mogelijk kwaliteit) van sportfaciliteiten. Werkactiviteit hoort ook thuis in deze groep, maar is moeilijker in het model te verwerken omdat de meeste mensen op verschillende locaties / buurten werken en wonen (mogelijke proxy hiervoor is of mensen fulltime werken). Het derde domein omvat een indirect, niet fysiek domein, zoals de sociaal-economische status van de wijk, sociale ongelijkheid, veiligheid in de buurt en / of esthetiek en culturele factoren, die eerder zijn bestudeerd in relatie tot de energie-inname en -output. Uiteindelijk moeten alle parameters worden berekend per administratieve buurt.
Met alle parameters berekend voor een bepaald jaar (bijv. 2016), zullen de index rond alle adressen in Nederland opgesteld worden. Deze score aangeeft relatief hoeveel procent van de populatie dezelfde of lagere obesogene score heeft met dit specifieke thuisadres.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Bewegen, Ervaren gezondheid, Lengte & gewicht, Roken
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Etniciteit/herkomst, Geografische indicator; postcode, Geslacht, Huishoudsamenstelling, Leeftijd, Opleiding, Rondkomen, Werksituatie
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
De obesogene omgevingsindex wordt dmv zescijferige postcode van de deelnemers gekoppeld. Alternatief is koppeling op buurniveau.
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

buurt

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Als onderzoekspublicatie in een wetenschappelijk tijdschrift
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
02-2020
Overige opmerkingen:
Onderzoeker heeft mailcontact gehad met Marieke van Houben-van Herten over koppeling op PC6-niveau;
In de RA-omgeving van het CBS kan aan het Gezondheidsmonitorbestand een versleutelde PC6-variabele worden gekoppeld. Het bestand dat u inbrengt, met de omgevingsindex en PC6, kan op dezelfde manier worden versleuteld, waardoor beide bestanden aan elkaar kunnen worden gekoppeld. U kunt dan in de RA-omgeving uw analyses doen.

Als u een aanvraag doet voor RA-toegang bij het CBS (bijvoorbeeld via de bestaande connectie op het Julius-center) dan komt u automatisch in contact met een van de medewerkers van de afdeling microdataservices, die kunnen u vertellen hoe eea precies in zijn werk gaat.

info die Marieke naar mij (GS) als toelichting had gemaild:
PC-6 zit niet in het Gezondheidsmonitorbestand, maar een versleutelde versie van PC-6 kan via het RIN-nummer (wat weer een versleuteld BRP-nummer is) er wel aangekoppeld worden. De onderzoeker krijgt PC-6 of adresgegevens dus niet te zien, alleen het ‘eindresultaat’: de aangekoppelde omgevingsindex. Ze kunnen vervolgens in de RA-omgeving werken aan dit Gezondheidsmonitorbestand + omgevingsindex. De microdata gaat niet naar buiten, en de output wordt gecontroleerd.
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet