Risico op veneuze en arteriële trombo-embolie in Nederland: redenen van ontstaan en behandelingsmogelijkheden

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: LUMC
Adres organisatie:

Albinusdreeef 2

2333 ZA Leiden

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Risico op veneuze en arteriële trombo-embolie in Nederland: redenen van ontstaan en behandelingsmogelijkheden
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
Achtergrond
In Nederland gebruiken meer dan 500 000 mensen orale antistolling om veneuze of arteriële trombo-embolie te voorkomen. Deze antistollingsmiddelen kunnen echter ernstige bloedingen veroorzaken, zoals darmbloedingen of hersenbloedingen. Om deze reden wordt een risicoprofiel aangemeten alvorens zij antistollingsmiddelen krijgen voorgeschreven. Als het risico op een trombo-embolie hoog wordt geschat, wordt gestart met antistolling mits het risico op ernstige bloedingen niet te hoog is. Een probleem van de risicomodellen is dat een groot deel van de patiënten die in aanmerking komen voor antistolling tegelijkertijd een verhoogd risico op ernstige bloedingen hebben. Dit leidt tot situaties waarbij bijvoorbeeld patiënten geneigd zijn om de antistolling ondanks voorschrift niet te slikken, of dat ondanks het hoge bloedingsrisico er toch gestart wordt met antistolling.

Doel
Het doel van het voorgestelde onderzoek is om na te gaan hoe we het antistollingsbeleid kunnen verbeteren. Hiertoe zullen wij onderzoek verrichten binnen de patiënt, de risicomodellen, de voorschrijver/ verstrekker, en het geneesmiddel.

Vraagstellingen
Betreffende de patiënt willen wij met behulp van gegevens van het Centraal Bureau Statistiek (CBS), alsook met behulp van gegevens uit vragenlijsten onderzoeken waarom patiënten hun antistollingsmiddelen niet gebruiken en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn

Betreffende de risicomodellen willen wij deze optimaliseren door de modellen aan te passen aan de huidige situatie van een patiënt en niet alleen ten tijde van het begin van het besluit wanneer antistollingsbehandeling wordt voorgeschreven (zoals nu het geval is).

Daarmee samenhangend willen wij onderzoeken of gegevens die totnogtoe niet in risicomodellen worden meegenomen, zoals etniciteit, werk, gezinssamenstelling, en sociaaleconomische klasse, het risico op het optreden van een trombo-embolisch herseninfarct en/of ernstige bloeding bij antistollingsgebruik beter kunnen voorspellen.

Doelpopulatie
Nederlandse inwoners die hebben meegedaan aan de Gezondheidsmonitor 2016

Analyse plan
Wij willen data opvragen uit de Gezondheidsmonitor van 2016. De vele vragen uit de Gezondheidsmonitor willen wij op individueel niveau koppelen met het CBS (met een zogenaamd RIN nummer). Een CBS koppeling met het databestand “MEDICIJNTAB” zal gemaakt worden. Hieruit zullen het aantal voorschriften orale antistolling per jaar tussen de jaren 1 januari 2016 en 31 december 2018 (op ATC5 niveau) geleverd worden. Met behulp van het databestand “GBA” en “DHD” willen wij gegevens over Etniciteit/herkomst, Geografische indicator, ziekte en mortaliteit koppelen

De Gezondheidsmonitor 2016 wordt gekoppeld aan MEDICIJNTAB om daarmee het aantal mensen die antistolling in 2016 gebruikten te identificeren en te volgen over de tijd. Met behulp van Kaplan-Meier analyse willen wij de cumulatieve incidentie van niet persisteren op orale antistolling berekenen. Zowel overall als per subgroep zal gekeken worden naar de persistentie van orale antistolling. Met behulp van Cox regressie zal het risico op het optreden van veneuze en arteriële trombo-embolie berekend worden bij patiënten die niet persistent zijn voor hun antistolling. Vervolgens, zullen wij het risico op veneuze en arteriële trombo-embolie berekenen voor verschillende risicomodellen (CHA2DS2-VASc and HASBLED) en deze updaten met variabelen uit de Gezondheidsmonitor 2012.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Angst & depressie, Beperkingen, Bewegen, Chronische aandoeningen (kort), Eenzaamheid, Ervaren gezondheid, Lengte & gewicht, Mantelzorg geven, Mantelzorg ontvangen, Regie over eigen leven, Roken, Vrijwilligerswerk
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Etniciteit/herkomst, Geslacht, Huishoudsamenstelling, Leeftijd, Opleiding, Rondkomen, Werksituatie
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Aan bestanden van het CBS (op individueel niveau): GBA (overlijdensgegevens), DHD (ziektegegevens), MEDICIJNTAB (medicatie) om binnen de CBS omgeving te onderzoeken.
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Nederland

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
In bijvoorbeeld het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, alsook in internationale medisch wetenschappelijke tijdschriften
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
December 2020
Overige opmerkingen:
Deze aanvraag lijkt erg op een aanvraag die wij vorig jaar hebben gedaan voor opiaat gebruik bij de Gezondheidsmonitor te vinden via https://www.ggdghorkennisnet.nl/loket-monitors-gezondheid/2765-overbehandeling-met-opiaten-in-verschillende-populaties-in-nederland-redenen-en-risico-s
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet