Eenzaamheid en Ouderen

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
Type: Toegang tot databestand
Status: Afgewezen
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Fontys Hogescholen
Adres organisatie:

Rachelsmolen 1

5612 MA Eindhoven

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Eenzaamheid en Ouderen
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
Hoe technologie kan helpen bij eenzaamheid onder ouderen.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Bewegen, Eenzaamheid, Ervaren gezondheid, Mantelzorg geven, Mantelzorg ontvangen, Ouderenmishandeling
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Geslacht, Leeftijd, Opleiding, Werksituatie, Rondkomen, Etniciteit/herkomst, Geografische indicator; postcode
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Gerapporteerd
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
01-01-2020
Overige opmerkingen:
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet