Adverse health effects of financial distress: the moderating role of family firms

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Tilburg University, Department of Finance
Adres organisatie:

Warandelaan 2

5037 AB Tilburg

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Adverse health effects of financial distress: the moderating role of family firms
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
This project aims to estimate the employee health effects of corporate financial shocks. An example is a bankruptcy: how does employees' health change following a corporate bankruptcy?
The social benefit of this project could be a better understanding of the adverse effect of financial distress (e.g. bankruptcies), which may serve as information for regulators (e.g. the renewing of the Dutch bankruptcy law).

We use microdata from the CBS on different health outcomes, employment, and company financials. We would like to complement this administrative data with survey data from the 2012 and 2016 Gezondheidsmonitor. The main variables we would use from Gezondheidsmonitor are measures of mental health, subjective health assessment and ADLs; however, we are interested in all variables.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Angst & depressie, Beperkingen, Bewegen, Chronische aandoeningen, Eenzaamheid, Ervaren gezondheid, Huiselijk geweld, Lengte & gewicht, Mantelzorg geven, Roken
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Geslacht, Leeftijd, Huishoudsamenstelling, Opleiding, Werksituatie, Inkomen, Etniciteit/herkomst
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
We would like to link the Gezondheidsmonitor dataset using CBS' identification variables RINPERSOON and RINPERSOONS. Once loaded into the remote access environment, we would take care of all the matching.

Nadere toelichting onderzoeker:
In onze onderzoek, bepalen wij de "treatment" op het niveau van bedrijven en de "outcome/gevolg" op het niveau van medewerkers. De "behandeling" is een financieel moeilijkheid van bedrijven (bepaald door omzet en balans gegevens van grote Nederlandse bedrijven, microdatabestand SFGO). De "gevolg" is de gebruik van antidepressiva (bestand MEDICIJNTAB, jaarlijks indicator). Wij koppelen bedrijven aan medewerkers gebruik makend van de bestanden ABR en BAANKENMERKEN. Wij koppelen ook persoonlijk gegevens zo als geslacht een leeftijd van GBAPERSONTAB.

Zijn de 'financial distress' micro data bij CBS op individueel niveau (te koppelen met RINPERSOON)? Of zijn dat bedrijfsgegevens? antw. onderzoeker; microdata over "financial distress" is van SFGO, op het niveau van bedrijven (ondernemingsgroepen).
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

We intend to use variables from Gezondheidsmonitor as dependent variables in regression models. We may publish descriptive statistics of these variables as allowed by the CBS (e.g. no min and max values).

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
In academic journals, e.g. Journal of Finance
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
To be determined, ideally late 2020.
Overige opmerkingen:
Thank you for your help.

GS; bijlage projectbeschrijving toegevoegd, dat onderzoeker voor CBS (project 8317) heeft gemaakt.
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet