gewichtig presteren

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Jeugd 2015
Type: Toegang tot databestand
Status: Afgewezen
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: gemeente 's-Hertogenbosch
Adres organisatie:

wolvenhoek 1

5211 HH 's-Hertogenbosch

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: gewichtig presteren
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
het aantal jongeren met overgewicht neemt toe, dit brengt ook hun ontwikkeling in gevaar. tot 16 jaar is er een dalende lijn te bemerken in jongeren met overgewicht. Echter daarna neemt het overgewicht weer toe. ik ben op zoek naar cijfers hierover en mogelijk oorzaken hiervan.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Sociale media gebruik, Pesten op school, Functioneren op school, Voeding, Bewegen, Ervaren gezondheid
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Herkomst, Geslacht, Leeftijd
Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
nergens, de gegevens zijn benodigd om te komen tot een innovatie om jongeren met overgewicht
zich weer maximaal te kunnen laten ontwikkelen.
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
evt
Overige opmerkingen:
evt
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet