De maatschappelijke positie van mensen met een lichamelijke beperking volledig in kaart

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Vrije Universiteit Amterdam
Adres organisatie:

Van der Boechorststraat 7

1081BT Amsterdam

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: De maatschappelijke positie van mensen met een lichamelijke beperking volledig in kaart
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
Er is in Nederland op populatieniveau weinig bekend over de maatschappelijke positie van mensen met een beperking. Echter, in toenemende mate is er discussie over de mogelijke implicaties van de individualisering van de maatschappij en de decentralisatie van de zorg. De onduidelijkheid wordt mede gevoed doordat instanties en belanghebbenden zich baseren op verschillende steekproeven, met vaak wisselende resultaten. Voorbeelden van specifieke domeinen die mee worden genomen in deze discussie zijn de onderwijs- en arbeidsmarktparticipatie van personen met een beperking.
Het doel van dit onderzoeksproject is om op basis van omvangrijke datasets meer inzage in de maatschappelijk positie van mensen met een beperking te krijgen in de vorm van landelijke kengetallen. Te denken valt hierbij aan inzicht krijgen in de ontwikkeling van kansen en succes van jonge mensen met een beperking op de onderwijs- en arbeidsmarkt over tijd en in vergelijking met mensen met gelijke kenmerken en zonder beperking.

Onderzoeksvraag:
• Wat is de maatschappelijke positie van mensen met een beperking in Nederland en hoe verhoudt zich dat ten opzichte van mensen zonder beperking?

Aanpak:
In dit onderzoek zal voornamelijk gebruik worden gemaakt van beschrijvende analyses. De resultaten voor belangrijke indicatoren zullen veelal in rechte tellingen en kruistabellen worden weergegeven. Eventueel worden deze analyses aangevuld met regressie- en cluster analyses.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Chronische aandoeningen, Beperkingen
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Geslacht, Leeftijd, Huishoudsamenstelling, Opleiding, Werksituatie, Inkomen, Etniciteit/herkomst
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Koppeling kan door de onderzoeker zelf worden gedaan binnen de CBS omgeving met CBS bestanden: GBAPERSOONTAB, EXAMVOTAB, SECMBUS
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

nvt

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Er wordt een rapport opgesteld door de onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
Januari 2021
Overige opmerkingen:
5-3-2020; aangepast titel: ‘De maatschappelijke positie van mensen met een lichamelijke beperking volledig in kaart’.
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet