Onderzoek naar perinatale sterftetrends en de achterliggende risico’s in Nederland.

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: RIVM
Adres organisatie:

A. van Leeuwenhoeklaan 9

3721MA Bilthoven

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Onderzoek naar perinatale sterftetrends en de achterliggende risico’s in Nederland.
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Min van VWS
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
Achtergrond & doel
Naar aanleiding van een vorig jaar herkende stagnatie in de daling van de perinatale sterfte in Nederland heeft VWS het RIVM verzocht om onderzoek te doen naar het verbeterpotentieel in de geboortezorg. Daarbij dient de stagnerende trend in perinatale sterfte te worden onderzocht in de context van trends in risicofactoren en veranderend medisch handelen. Tot de risicofactoren op perinatale sterfte behoort, naast veel andere factoren, ook een ongezonde leefstijl van de zwangere vrouw. Omdat er geen goede data voor handen zijn over de leefstijl van zwangeren wil het RIVM de leefstijl en trends in kaart brengen van vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15-45 jaar). Omdat hier bekende verschillen zijn tussen groepen met een verschillende herkomst of opleidingsniveau, is een opsplitsing naar etniciteit additioneel gewenst. Voor trends zullen tevens de data van de Leefstijlmonitor gebruikt worden. Echter, wegens de grote aantallen zijn de data van de gezondheidsmonitor meer geschikt om de leefstijl van kleine subgroepen binnen de vruchtbare leeftijd in kaart te brengen.

Vraagstellingen
Wat zijn de leefstijl (roken, alcohol en overgewicht / bewegen) kenmerken van vrouwen in de vruchtbare leeftijd?

Doelpopulatie
De doelpopulatie betreft vrouwen ‘in de vruchtbare leeftijd’ dwz tussen 19 en 45 jaar.
Analyseplan
Complex Samples voor leefstijlfactoren (BMI, voldoen aan de richtlijn bewegen, (teveel) alcohol, roken) opgesplitst naar etniciteit, dwz Autochtoon, Westers, niet westers (MATS [=marokkaans, antilliaans, turks, surinaams] en overig niet westers) en opleiding.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Roken
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Etniciteit/herkomst, Geslacht, Leeftijd, Opleiding
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Rapportage naar VWS; RIVM rapport
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
Rapportage eind 2020, begin 2021
Overige opmerkingen:
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet