The social returns to mental health care

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Erasmus Universiteit Rotterdam
Adres organisatie:

Burg Oudlaan 50

3062PA Rotterdam

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: The social returns to mental health care
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
Ik wil in kaart brengen hoe geestelijke gezondheid samenhangt met demografische kenmerken zorggebruik, arbeidsmarktuitkomsten, misdaad, slachtofferschap, en familierelaties. Daartoe wil ik de GEMON koppelen aan registerbestanden bij het CBS. Het onderzoek richt zich op de gehele bevolking, maar zal gebruik maken van de GEMON om voor deze steekproef subjectieve gezondheidsmaten en -gedrag te kunnen bestuderen.

Vervolgens wil ik onderzoeken hoe gebruik van ggz invloed heeft op sociale uitkomsten en gezondheid, en hoe patienten reageerden op de introductie van de Eigen Bijdrage voor ggz in 2012. Hiertoe wil ik onderzoek doen naar de in de GEMON 2016 gerapporteerde geestelijke gezondheidsvariabelen.

Binnen dit bredere project wil ik de GEMON gebruiken om informatie over zorggebruik te koppelen aan de subjectieve gezondheidsmaten en gedragsvariabelen in de GEMON, en ook om individuen te typeren die wel gezondheidsklachten rapporteren, maar geen zorg gebruiken.

Dit informatieverzoek betreft hetzelfde project als het hier genoemde project: https://www.ggdghorkennisnet.nl/loket-monitors-gezondheid/2648-the-social-returns-to-mental-health-care
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Angst & depressie, Beperkingen, Chronische aandoeningen (kort), Eenzaamheid, Ervaren gezondheid, Lengte & gewicht, Mantelzorg geven, Mantelzorg ontvangen, Regie over eigen leven, Roken
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Geslacht, Leeftijd, Huishoudsamenstelling, Opleiding, Werksituatie, Rondkomen, Etniciteit/herkomst
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Via CBS:

MAATWERK\8416Indicaties CIZ (LVG en VG)
AOTOTUITKERINGTAB
GBAADRESOBJECTBUS
GBAHUISHOUDENSBUS
GBAOVERLIJDENTAB
GBAPERSOONTAB
GECON
GGZDBCDIAGNOSETAB
GGZDBCGELEVERDZORGPROFIELTAB
GGZDBCTRAJECTENTAB
HOOGSTEOPLTAB
INHATAB
INPATAB
INTEGRAAL HUISHOUDENS INKOMEN
INTEGRAAL PERSOONLIJK INKOMEN
INTEGRAAL_VERMOGENSBESTAND
KINDOUDERTAB
NIETVSLGWBTAB
POLISBUS
POLS_BASIS
POLS_GEZOND
SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS
SECMBUS
SECMOVACTMNDBEDRAGBUS
SECMSOCVOORZOVMNDBEDRAGBUS
SECMWERKLMNDBEDRAGBUS
SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS
SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS
SECMZLFMNDBEDRAGBUS
SPOLISBUS
VEHTAB
VRLAOTOTUITKERINGINT
VSLGWBTAB
VSLPOSTCODEBUS
DOODOORZTAB
DO
GEBWLZTAB
GEMON
NIETGBAPERSOONTAB
ZORGMVTAB
ZVWKOSTENTAB
ZVWZORGKOSTENTAB
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
In een wetenschappelijk tijdschrift
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
Juli 2021
Overige opmerkingen:
Laat het me svp weten indien u aanvullende vragen heeft. Ik dien deze aanvraag in op verzoek van Ivo Gorissen (Centrum voor Beleidsstatistiek bij het CBS).
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet