Indicatoren van vermijdbare ziekenhuisopnames onder kwetsbare ouderen

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Deloitte Consulting B.V. afdeling Analytics & Information Management
Adres organisatie:

Gustav Mahlerlaan 2970

1081 LA Amsterdam

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Indicatoren van vermijdbare ziekenhuisopnames onder kwetsbare ouderen
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Ons non-commercieel onderzoek dat op zoek is naar indicatoren voor vermijdbare ziekenhuis opnames onder kwetsbare ouderen is in samenwerking met de thuiszorgorganisatie Fundiz. De vraag is opgekomen vanuit overbelasting van de thuiszorg maar is niet in opdracht van de partner. De partner is een onderwerpexpert die kwalitatieve ondersteuning bied. De structuur van de samenwerking is uitvoerig besproken en goedkeurd door het CBS.
Omschrijving van onderzoek:
Door het vernieuwde beleid om ouderen langer gezond thuis te laten wonen, zijn de afgelopen jaren meerdere zorghuizen gesloten. Hier melden ouderen zich steeds vaker bij de SEH en komen vaak zwakker uit een ziekenhuisopname, waardoor de druk op thuiszorg toeneemt.Actiz-onderzoek wijst uit dat 61% van de opnames van 65+-ers via de SEH onterecht is. Dat zijn 534.000 voorkombare opnames, €900 miljoen extra uitgaven aan 2,5 miljoen verpleegdagen.

In ons onderzoek zullen we een poging doen met data vanuit de CBS microdatabase om de doelgroep, kwetsbare ouderen, te definiëren. Vervolgens is het doel om met de behandelinformatie in de specialistische zorg exploratief onderzoek doen naar de doelgroep kwetsbare ouderen. Dit heeft als doel om de omvang én impact in kaart te brengen van vermijdbare ziekenhuisopnames.

Het onderzoek zal uit twee fases bestaan:
1. In de eerste fase zal de aanpak van het onderzoek inductief zijn. Waarbij we gebruik maken van het persoonsinformatie én de specialistische zorg om de doelgroep van kwetsbare ouderen exact te definiëren én tevens exploratief onderzoek doen naar vermijdbare ziekenhuisopnames. Belangrijk om te vermelden is dat de verklarende variabelen in deze fase nog niet besproken worden.
2. In de tweede fase, zullen we proberen doormiddel van de GEMON, indicatoren van deze doelgroep te bepalen waardoor zij een verhoogde kans hebben op vermijdbare ziekenhuisopnames. Doormiddel van duidingssessies met zorgexperts willen wij onze resultaten valideren.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Angst & depressie, Beperkingen, Bewegen, Chronische aandoeningen (kort), Eenzaamheid, Ervaren gezondheid, Geluidshinder, Lengte & gewicht, Mantelzorg geven, Mantelzorg ontvangen, Ouderenmishandeling, Regie over eigen leven, Roken, Vrijwilligerswerk
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Opleiding, Werksituatie, Rondkomen, Etniciteit/herkomst
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Voor ons onderzoek gebruiken wij de microdatabase van het CBS. Wij willen de gegevens koppelen op basis van het RINPERSOON nummer.
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
De publicatie is onderdeel van de Deloitte reeks State of the State. Hierin publiceren wij non-commercieel onderzoek waarmee een maatschappelijke impact word beoogt.
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
Het quantitatieve onderzoek zal eind Juli 2020 voltooid zijn. Hierna zullen nog duidingssessies met experts plaatsvinden om de resultaten te valideren. Wij verwachten dat het rapport eind 2020, begin 2021 zal worden gepubliceerd.
Overige opmerkingen:
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet