Zorg en Ondersteuning voor Ouderen van de Toekomst

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: RIVM
Adres organisatie:

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Zorg en Ondersteuning voor Ouderen van de Toekomst
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
Om de zorg en ondersteuning af te stemmen op de gezondheidsvraagstukken van de toekomst doet het RIVM onderzoek naar hoe de toekomstige volksgezondheid van de Nederlandse bevolking mogelijk gaat veranderen en wat de belangrijkste achterliggende factoren hierbij zijn. Het beschrijven van de trends en ontwikkelingen voor verschillende aspecten van volksgezondheid en zorg en ondersteuning — kerntaak van de VTV — is al een hele uitdaging, maar het wordt nog complexer als we nagaan wat deze ontwikkelingen en trends tezamen betekenen. In dit project proberen we een integratief beeld schetsen van de 70-plussers van 2040: Hoe zien ze er uit wat betreft de twee belangrijkste factoren die de behoefte aan zorg en ondersteuning van ouderen bepalen: complexe gezondheidsproblemen en hulpbronnen.

Dit project beoogt bouwstenen aan te dragen voor de ontwikkeling van een langetermijnvisie op de toekomstige zorg en ondersteuning voor ouderen, door een verkenning te maken van de 70-plussers van 2040 wat betreft (1) de complexe gezondheidsproblemen én (2) de hulpbronnen, en (3) de combinatie van deze twee.

Werkzaamheden bestaan uit: een selectie van relevante trends uit de VW en een inventarisatie van andere toekomstverkenningen (literatuurstudie), consultatie(s) van experts (werkconferentie(s)), analyse van de samenhang van trends in beschikbare datasets (bijv. Doetinchem Cohort Studie en de Gezondheidsmonitor), uitwerken van cijfers en bijbehorende verhaalschetsen, en rapportage. De Gezondheidsmonitor data zal specifiek worden gebruikt om de samenhang tussen (fysieke) beperkingen en het gebruik van verschillende hulpbronnen te bestuderen.

Het resultaat is een integratieve schets van de verscheidenheid van de 70-plussers van 2040 wat betreft omvang en aard van complexe gezondheidsproblemen en hulpbronnen, zowel narratief en waar mogelijk ondersteund met kwantitatieve gegevens. Naast een wetenschappelijk artikel, zal dit worden gerapporteerd in een factsheet op de website van het RIVM, aangevuld met een infographic en/of animatiefilm.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Beperkingen, Chronische aandoeningen (kort), Eenzaamheid, Ervaren gezondheid, Mantelzorg ontvangen, Regie over eigen leven
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Geslacht, Leeftijd, Huishoudsamenstelling, Opleiding, Rondkomen
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Een wetenschappelijk artikel, een factsheet op de website van het RIVM, aangevuld met een infographic en/of animatiefilm.
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
Q2 2021
Overige opmerkingen:
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet