Uitleg en criteria Loket Gezondheidsmonitors

Hoe werkt het loket Gezondheidsmonitors?
Bij het digitale loket Gezondheidsmonitors kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

Het loket heeft data en cijfers beschikbaar uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019.

Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
De Gezondheidsmonitor (doelgroep Volwassenen en Ouderen) is voor het eerst uitgevoerd in 2012. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking van negentien jaar en ouder. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 zijn uitgevoerd door de GGD’en, CBS en RIVM. In 2012 en 2016 deden respectievelijk ruim 387.000 personen en 457.000 personen mee aan het grootschalige vragenlijstonderzoek.

In de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 staan gegevens over kwaliteit van leven (ervaren gezondheid), lichamelijke gezondheid (chronische aandoeningen, beperkingen in horen, zien en mobiliteit), psychische gezondheid (angst en depressie), sociale situatie (mantelzorg geven, eenzaamheid, huiselijk geweld), lengte en gewicht, leefstijl (alcoholgebruik, bewegen, roken) en achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, herkomst, huishoudsamenstelling, inkomen, opleiding en werksituatie en geografische indicator).
In de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 zijn enkele nieuwe onderwerpen opgenomen: regie over eigen leven, mantelzorg ontvangen, vrijwilligerswerk, ouderenmishandeling en geluidshinder.  

Klik hier voor een volledig overzicht van de verschillen in de onderwerpen van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2016 t.o.v. die van de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012.

De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 bevatten gegevens op landelijk, regionaal (GGD regio) en lokaal niveau. Cijfers voor een aantal onderwerpen uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012 en 2016 staan op Statline van het CBS (2012 en 2016) en op Volksgezondheid en Zorg van het RIVM (2016) en RIVM Statline. Deze cijfers kunt u zonder toestemming gebruiken, onder vermelding van de bron (Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016, GGD’en, CBS en RIVM. NB. vermeldt de juiste jaargang).

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019
De Gezondheidsmonitor Jeugd is voor het eerst uitgevoerd in 2015, de tweede meting heeft in 2019 plaatsgevonden. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019 bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van leerlingen in klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd is uitgevoerd door de 25 GGD’en en het RIVM. In 2015 hebben in totaal bijna 97.000 leerlingen en 377 scholen deelgenomen aan deze monitor. In 2019 waren dit respectievelijk, ruim 170.000 leerlingen en 707 scholen.

In de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 (klas 2 en 4 VO) staan gegevens over kwaliteit van leven (ervaren gezondheid), psychische gezondheid, weerbaarheid (opkomen voor jezelf), leefstijl (bewegen, voeding, roken, alcoholgebruik, softdrugs of harddrugs gebruik), functioneren op school, pesten (pesten op school, cyberpesten), social media gebruik, gamen, seksualiteit en achtergrondkenmerken (opleiding, leeftijd, geslacht, herkomst en gezinssamenstelling).
In de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 zijn enkele nieuwe onderwerpen opgenomen: moeite met rondkomen, geluk, stress, ingrijpende gebeurtenissen, elektronisch sigaret en sexting. Andere  onderwerpen zijn komen te vervallen: herkomst, harddruggebruik en functioneren op school.

Klik hier voor een volledig overzicht van de verschillen in de onderwerpen van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 t.o.v. die van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015.

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019 bevatten gegevens op landelijk niveau. Voor 2015 geldt dat voor 14 GGD’en gegevens beschikbaar zijn op regionaal niveau, waarvan 9 GGD’en ook gegevens hebben op gemeentelijk niveau. In 2019 hebben alle 25 GGD’en deelgenomen op GGD-regioniveau; van deze 25 GGD-regio’s zijn er 19 GGD-regio’s waar ook cijfers op gemeenteniveau beschikbaar zijn.

Informatie over het geografisch niveau van deelname aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019 vindt u in het opbouw en instructie totaalbestand Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019.

Onderzoek met data Gezondheidsmonitor Jeugd - welk geografisch niveau?

GM Jeugd 2015
Na aanvraag bij het loket ontvangt u de gegevens op landelijk niveau. Indien u graag gegevens op regionaal ontvangt, kunt u dit aangeven in het opmerkingenveld onderaan het aanvraagformulier.

GM Jeugd 2019
De data worden standaard op landelijk en regionaal niveau geleverd.

Gemeentecijfers Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019 - maatwerkverzoek
Toegang tot het databestand kan niet op het geografisch niveau van gemeentecijfers worden aangevraagd, aangezien de anonimiteit van scholen dan niet meer gewaarborgd kan worden. Wanneer u geïnteresseerd bent in aanvullende  gemeentecijfers  voor de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en/of 2019, kan hiervoor een aanvraag voor cijfers/tabellen (=maatwerk) indienen via het loket Gezondheidsmonitors.

Let op; niet voor alle GGD-regio’s zijn gemeentelijke cijfers beschikbaar Zie verder opbouw en instructie totaalbestand Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019.

Let op: De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019 kunnen niet worden gekoppeld aan andere bestanden/registraties, omdat er geen BSN-nummer van de leerlingen bekend is.

Cijfers van de onderwerpen uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019 staan op Volksgezondheid en Zorg  en RIVM Statline van het RIVM. Deze cijfers kunt u zonder toestemming gebruiken, onder vermelding van de bron (Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, GGD’en en RIVM.
NB. vermeldt de juiste jaargang).

Onderzoek met data Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen en Jeugd – verzoek data voor één specifieke regio of gemeente in Nederland
Voor deze verzoeken kunt u contact opnemen met betreffende GGD. De contactgegevens vindt u via https://ggdghor.nl/. U kunt dan vragen naar de onderzoeker/epidemioloog die is betrokken bij de Gezondheidsmonitors.

Voor algemene informatie over indienen aanvragen kunt u ook contact opnemen via monitorgezondheid@ggdghor.nl.

Vragenlijst Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012 en 2016 en Jeugd 2015 en 2019
Klik hier voor alle basisvragenlijsten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012 en 2016 en Jeugd 2015 en 2019.

Opbouw en instructie totaalbestand Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019
In het document Opbouw en instructie totaalbestand van de GM V&O 2012 en 2016 en GM Jeugd 2015 en 2019 vindt u meer achtergrondinformatie over hoe deze bestanden zijn opgebouwd.

Aanvraag indienen?
Staan de door u gewenste cijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen2016 /Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019 niet op bovengenoemde websites? Dien dan uw aanvraag in bij het Loket Gezondheidsmonitors via de aanvraagknop op onze homepagina. U komt dan automatisch terecht in het aanvraagformulier. Hier kunt u aangeven of u een aanvraag indient voor de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen of de Gezondheidsmonitor Jeugd en voor welke jaargang.

In het aanvraagformulier geeft u aan of u zelf toegang wenst tot het databestand of dat u een aanvraag wilt indienen voor maatwerk, zoals cijfers, statistische analyses en tabellen. Toegang tot het databestand van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is onder een aantal voorwaarden mogelijk en alleen via de microdata faciliteit van het CBS. Levering van (een selectie uit) het databestand van de Gezondheidsmonitor Jeugd wordt gefaciliteerd door het RIVM. Bij een maatwerkverzoek worden de analyses voor u uitgevoerd door één van deze partijen.

Vervolgens dient u zo nauwkeurig mogelijk aan te geven waarvoor u de gegevens wilt gebruiken. Een helder analyseplan en beschrijving van de gewenste variabelen is vereist. Alleen volledig ingevulde aanvragen nemen wij in behandeling.

Beoordeling van uw aanvraag
De registratiecommissie voor de Gezondheidsmonitors beoordeelt uw aanvraag op basis van de volgende criteria:

  • De aanvraag moet een publiek doel dienen en ten goede komen van inzicht in de gezondheid van de Nederlandse bevolking;
  • Bij schattingen op basis van bestaande cijfers wordt door de registratiecommissie voor de gezondheidsmonitors aanvullende voorwaarden aan de publicatie gesteld;
  • Een aanvraag met een controversieel karakter wordt voorgelegd aan de ethische commissie voor de Gezondheidsmonitors.

Alle aanvragen worden op de homepagina van het Loket Gezondheidsmonitors geplaatst. Zo kunt u zien of uw onderzoeksvraag niet al eerder is uitgewerkt.

Hoe verloopt uw aanvraag verder?
De registratiecommissie heeft ongeveer drie weken nodig om uw aanvraag te beoordelen indien het gaat om landelijke analyses, en twee weken langer indien ook regionale data worden gevraagd.

Aanvragen voor toegang tot databestand
Voor toegang tot het landelijk bestand Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en de levering van (een selectie van) het landelijk bestand Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019 stemt u met de betreffende partij af wanneer u met het onderzoek wilt beginnen. De vereiste formaliteiten vergen daarbij een doorlooptijd van ongeveer twee weken, of langer als het om een meer complex onderzoek gaat.

Extra toelichting Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016  
Indien u een aanvraag indient voor toegang tot het databestand is de eerste voorwaarde dat uw instelling is gemachtigd tot het gebruik van CBS microdata. Toegang tot het databestand is dan mogelijk via een ‘remote access’ verbinding vanuit uw eigen instelling of ‘on site’ bij het CBS in Den Haag of Heerlen. Voor deze dienstverlening gelden diverse voorwaarden rond vertrouwelijkheid van data en privacybescherming, worden aanvullende contracten opgesteld en gelden kosten volgens de dienstencatalogus van het CBS.

Extra toelichting Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019
Indien u een aanvraag indient voor toegang tot het databestand, ontvangt u hiervoor een offerte van het RIVM om de werkelijk gemaakte kosten voor databeheer in rekening te brengen. Als er sprake is van uitplaatsing van gegevens wordt er een bewerkersovereenkomst afgesloten met de aanvrager waarin de condities en wijze van uitlevering en beveiligingswaarborgen bij de uitlevering zijn opgenomen.

Maatwerkverzoek
Voor maatwerkverzoeken is het afhankelijk van de grootte van het verzoek hoeveel tijd het gaat kosten. Over het algemeen zijn kleine maatwerkverzoeken vaak binnen een maand in te plannen. U ontvangt hiervoor vooraf een offerte met daarin de kosten en de tijdsplanning. 

Zijn er kosten verbonden aan mijn aanvraag?
Ja, aan zowel de aanvragen voor de toegang tot/levering van het databestand als de maatwerkverzoeken zijn kosten verbonden. GGD GHOR Nederland brengt een bedrag van 150 euro in rekening voor het beoordelen en het honoreren van deze aanvragen. Daarnaast ontvangt u voor uw aanvraag een offerte op maat van het CBS, dan wel het RIVM. De kosten voor toegang tot het databestand of een maatwerkverzoek variëren sterk.

Aanvragen voor toegang tot databestand
Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016  Kosten voor toegang tot het bestand variëren van €2500 voor een eenvoudig, kortlopend project dat alleen data van de Gezondheidsmonitor gebruikt, tot een veelvoud daarvan voor een complex, langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld koppelingen met andere bestanden uit de CBS-catalogus gemaakt worden.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019
Voor levering van het bestand brengt het RIVM de werkelijk gemaakte kosten voor databeheer in rekening.

Maatwerkverzoek
Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016  Voor een maatwerkverzoek brengt het CBS de benodigde uren tegen het dan geldende uurtarief in rekening. Vanzelfsprekend zijn de kosten voor een eenvoudige tabel op basis van alleen de Gezondheidsmonitor lager, dan een maatwerkverzoek waarvoor koppelingen met anderen bestanden en diverse bewerkingen gedaan worden.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019
Voor een maatwerkverzoek brengt het RIVM de benodigde uren tegen het dan geldende uurtarief in rekening. Hiervoor ontvangt u van het RIVM een offerte op maat.

Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over de aanvraag van cijfers of data uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016   en Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019? Stuur dan een e-mail naar: monitorgezondheid@ggdghor.nl.

HomeNaar GGD GHOR Kennisnet