Nieuwsbericht

Jaaroverzicht Stichting Opvoeden.nl 2018

23 januari 2019 | 12 minuten lezen

Landelijk Ouderpanel telt bijna 3900 ouders

2018 was voor het Landelijk Ouderpanel een meer dan geslaagd jaar doordat we de grens van 3800 panelleden bereikten! Dat is mede te danken aan de blog die Meer voor Mama’s over het panel schreef. Ons doel was om eind 2019 3000 ouders in het panel te hebben, maar dat is nu dus al gelukt. Met zo’n grote groep ouders kunnen we nog beter en meer onderzoek doen. Samen met Ouders & Onderwijs leggen we de laatste hand aan de strategie voor 2019. Op deze pagina vind je de resultaten van de onderzoeken, korte peilingen en polls die we onder ouders hebben gedaan.

Terug naar boven

Resultaten uit onderzoek ‘Superdivers opvoeden’

Dit jaar hebben we meer inzicht gekregen in hoe ouders met een niet-westerse migratieachtergrond omgaan met bepaalde opvoedkwesties en opvoedinformatie. Dr. Christa Nieuwboer deed voor ons ontzettend waardevol onderzoek op basis van literatuur én gesprekken met ouders van onder andere  Surinaamse, Marokkaanse, Antilliaanse, Somalische en Turkse afkomst. Ook schetste zij een beeld van hoe divers Nederland is. Op basis van deze onderzoeksresultaten vormden we een werkgroep Diversiteit met partners uit onze Landelijke Redactieraad. We werkten aan een Diversiteitswijzer die voor iedereen die informatie ontwikkeld voor ouders toepasbaar is. Tot slot hebben we dankzij het onderzoek ‘Superdivers opvoeden’ nieuwe samenwerkingspartners gevonden. Diversiteit speelt ook volgend jaar een centrale rol in ons werkproces.

Meer vragen van ouders via Mediaopvoeding.nl

Wat zijn we blij dat zoveel ouders Mediaopvoeding.nl gebruikt hebben om persoonlijk advies te vragen aan deskundigen! In 2018 werden maar liefst 137 vragen gesteld, in tegenstelling tot 76 in 2017. Ook hebben we een mooie reeks filmpjes ontwikkeld waarin ouders en kinderen vertellen over mediaopvoeding bij hen thuis. Deze ervaringen zetten andere ouders aan het denken over hun eigen situatie. De filmpjes zijn onder meer gebruikt op de facebookpagina Mediaopvoeding, die gegroeid is naar een actief platform met ruim 2100 volgers. De filmpjes werden daar tienduizenden keren bekeken!

 

Stem van ouders centraal in ontwikkeling betrouwbare opvoedfilmpjes

Hoe mooi is het als ouders altijd en overal dezelfde, betrouwbare filmpjes kunnen raadplegen over opvoeden? Die ambitie hebben we dit jaar met zeven andere organisaties opgepakt. We ontwikkelen gezamenlijk filmpjes over onderwerpen waar ouders de meeste vragen over hebben. Op die manier kunnen we met elkaar goed beeldmateriaal voor ouders ontwikkelen dat iedereen kan gebruiken en verspreiden. Bijvoorbeeld tijdens consulten, via social media of ander (online) contact met ouders. Inmiddels zijn er acht filmpjes ontwikkeld:

Dit jaar hebben vier nieuwe organisaties zich aangesloten om mee te doen. Volgend jaar starten we met de ontwikkeling van een nieuwe reeks filmpjes. Lees hier meer over dit project.

 

Jongerenadviseurs: 19 nieuwe teksten en filmpjes

De Jongerenadviseurs van Infovoorjou.nl en Jouwggd.nl hebben dit jaar weer hard gewerkt! Op basis van hun onderzoeken en ervaringen zijn de volgende animaties, filmpjes en teksten ontwikkeld:

 1. Animatie over maagdenvlies
 2. Animatie over dood en verlies
 3. Animatie over depressie
 4. Animatie veilig in het verkeer
 5. Animatie energiedrakjes
 6. Animatie Gehoorschade
 7. Hoogbegaafdheid
 8. Jongerenadviseurs Mark over allergieën
 9. Jongerenadviseur Marije over uit de kast komen
 10. Jongerenadviseur over stress op school
 11. Jongerenadviseur Mark over dood en verlies
 12. Jongerenadviseur Marije over pesten
 13. Jongerenadviseurs Tess en Flo over depressie
 14. Jongerenadviseur Noes over jezelf zijn
 15. Lachgas
 16. Nee zeggen tegen seks
 17. Prikkelgevoeligheid
 18. Transgender en genderdysforie
 19. Veilig in het verkeer

In totaal hebben de jongerenadviseurs voor 33 nieuwe teksten en filmpjes gezorgd. Bekijk hier het overzicht.

 

Wijzigingen in de opvoedinformatie

Dit jaar is een vruchtbaar jaar geweest voor de opvoedinformatie. We hebben veel waardevolle tips en opmerkingen behandeld op basis van onze evidence based practice werkwijze. Hieronder een overzicht van wat dat zoal heeft opgeleverd:

  • De tekst Genderidentiteit en transgender op Opvoeden.nl is herschreven in samenwerking met Rutgers. Er staat meer uitleg in voor ouders over het verschil tussen transgender en genderexpressie. Hoe ga je ermee om?
  • Sinds 1/1/2018 kun je kinderopvangtoeslag ontvangen als je kind naar de peuterspeelzaal gaat. Een voorwaarde hiervoor is dat beide ouders werken. Deze informatie is verwerkt in de tekst Kinderopvangtoeslag op Opvoeden.nl.
  • Met als laatste de tekst Alcohol in de Zwangerschapsfase zijn nu alle teksten over alcohol en drugs binnen Opvoeden.nl geactualiseerd door het Trimbos-instituut. In deze tekst wordt extra benadrukt dat als je op één avond veel drinkt, er al kans op het foetaal alcoholsyndroom.
  • In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie zijn de teksten over stotteren op Opvoeden.nl geactualiseerd. Daarin staat nu onder meer het advies aan ouders om een kind dat stottert te laten uitpraten en te blijven aankijken. Als ouders zich zorgen maken, kunnen ze de SLS (ScreeningsLijst Stotteren) invullen op Stotteren.nl.
  • In samenwerking met het Kenniscentrum Sport zijn de nieuwe beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad geïmplementeerd in de teksten van Opvoeden.nl. Basisschoolkinderen hebben elke dag minimaal een uur matig of zwaar intensieve beweging nodig om gezond te blijven.
  • Vanaf 1 mei 2018 krijgen kinderen bij 14 maanden het nieuwe vaccin tegen meningokokken. Dit vaccin biedt naast bescherming tegen type C ook bescherming tegen de types A, W en Y. De teksten op Opvoeden.nl zijn hierop aangepast.
  • Op 16 mei begon de Ramadan. De tekst hierover op Opvoeden.nlhebben we samen met het Voedingscentrum en Nadya Aboyaakoub-Akkouh, ons Raad van Toezicht-lid en moeder van twee, geactualiseerd.
  • Het door het Voedingscentrum ontwikkelde filmpje ‘Wat is een juiste portie voor een kind?’ is toegevoegd aan de teksten op Opvoeden.nl over een gezond gewicht. Het filmpje geeft op een eenvoudige manier uitleg over welke portie past bij een klein kind.
  • Met Stichting Zelfbeschadiging zijn de teksten over zelfbeschadiging herschreven. De teksten geven informatie over hoe je zelfbeschadiging bij je kind kunt herkennen en hoe je als ouder met de zelfbeschadiging om kunt gaan.
  • In samenwerking met SOA Aids NL zijn alle soa-gerelateerde teksten op Opvoeden.nl geactualiseerd. Het is belangrijk om al vroeg met je kind te praten over veilig vrijen en voorbehoedsmiddelen. Zo kun je voorkomen dat je kind een soa oploopt.
  • De tekst Bedplassen is aangevuld en geactualiseerd in samenwerking met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. De tekst geeft meer tips om bedplassen te voorkomen en verwijst door naar de nieuwe tekst Bedplasmethoden.
  • Aan de babytekst Gezonde voeding is het kopje ‘Voedselallergie’ toegevoegd. Als je je baby zo vroeg mogelijk laat wennen aan verschillende soorten voeding, dan loopt hij minder risico op een voedselallergie.
  • Aan Infovoorjou.nl is de nieuwe tekst Spermadonor zoeken toegevoegd. Fiom heeft informatie aangeleverd voor jongeren die opzoek zijn naar hun spermadonor. ‘Als je ouder bent dan 12 jaar, kun je je inschrijven bij de Fiom KID-DNA Databank. In deze databank staan persoonlijke gegevens en DNA-profielen van (anonieme) donoren en donorkinderen.’
  • Rutgers heeft de teksten over internet en seks op Opvoeden.nl uitgebreid met relevante tips om je kind te helpen bij het aangeven van wensen en grenzen als het gaat om online seksualiteit. ‘Laat weten dat seks op internet niet hetzelfde is als seksualiteit in het echte leven. Vertel dat vrijen heel anders gaat als je elkaar echt lief vindt.’
  • Aan Opvoeden.nl zijn teksten toegevoegd over gevaarlijke internetspelletjes. Waarom doen tieners mee aan deze ‘challenges’? Aan deze tekst werkten mediadeskundige Justine Pardoen en Geert Reynders van Stichting T.I.M. mee.
  • Verschillende teksten van Opvoeden.nl zijn aangevuld en geactualiseerd naar aanleiding van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Bijvoorbeeld over drugsgebruik.

 

Alle GGD’en gebruiken betrouwbare opvoedinformatie

Op dit moment maken alle GGD’en in Nederland die jeugdgezondheidszorg aanbieden, gebruik van deze betrouwbare opvoedinformatie! Sommige GGD’en linken naar Opvoeden.nl, andere hebben alle informatie één op één overgenomen op hun eigen website en dan zijn er ook nog GGD’en die meedoen aan ons filmpjesproject. Op deze pagina vind je een overzicht.

 

Gezamenlijke redactieraad met de GroeiGids

Sinds dit jaar vormt onze redactie van praktijkprofessionals een gezamenlijke redactie met de deskundigen van de GroeiGids! Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest waarin we elkaar beter hebben leren kennen en de eerste concrete samenwerkingen zijn gestart. Met de intensievere samenwerking geven we invulling aan onze ambitie: één standaard voor opvoed- en opgroei-informatie met grote bekendheid. Lees hier meer over de integratie van onze redactieraden.

 

Groter bereik via nieuwsbrieven en social media

We zetten verschillende online kanalen in om iedereen te informeren over onze ontwikkelingen. We versturen iedere maand twee nieuwsbrieven, beheren twitteraccounts voor de organisatie Stichting Opvoeden.nl, de website Opvoeden.nl en Mediaopvoeding, hebben een bedrijfspagina op LinkedIn van Stichting Opvoeden.nl en werken met Bureau Jeugd en Media aan de facebookpagina Mediaopvoeding. Het afgelopen jaar hebben we met al deze kanalen meer bereik behaald. Ook in 2019 kun je ons online blijven volgen!

 

Dit deden we óók in 2018

HomeThema'sProfessionals