Nieuwsbericht

Hoe ervaren scholen het Ondersteuningsaanbod Gezonde School?

11 februari 2019 | 1 minuut lezen

In het schooljaar 2017-2018 hebben 624 scholen gebruikgemaakt van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Wat is de ervaring van scholen met het Ondersteuningsaanbod? 

De belangrijkste resultaten staan in de factsheet 'Evaluatie Ondersteuningsaanbod Gezonde School, ronde 2017'.

Inhoud Ondersteuningsaanbod
Het Ondersteuningsaanbod Gezonde School bestaat onder meer uit een bedrag van
€ 3.000,-. Hiermee kan de school de taakuren vergoeden van de Gezonde Schoolcoördinator: een eigen medewerker van de school die kartrekker is van de Gezonde School-plannen. Daarnaast kan het bedrag worden ingezet voor erkende Gezonde School-activiteiten en het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Ook krijgt een school maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Lees meer over het Ondersteuningsaanbod Gezonde School.

HomeThema'sProfessionals