Nieuwsbericht

Hoera! Het Landelijk Ouderpanel bestaat 2 jaar

20 februari 2019 | 4 minuten lezen

Vandaag is het precies twee jaar geleden dat we met Ouders & Onderwijs het Landelijk Ouderpanel lanceerden! Wat begon als een droom, is inmiddels werkelijkheid: ouders als begin- en eindpunt in onze informatievoorziening. Dat lukt steeds beter nu het Landelijk Ouderpanel meer dan 4000 vaders en moeders telt. We zijn trots dat we van al deze ouders hun ervaringen en meningen mogen horen. In dit speciale overzicht staan we stil bij wat we tot nu toe hebben bereikt.

Aangenaam! Dit zijn onze ouders

Op dit moment telt het Landelijk Ouderpanel 4070 ouders. Wat weten we van hen?

  • 93% is moeder, 7% is vader.
  • 88% is Nederlands, 12% heeft een migratieachtergrond.
  • Het panel telt meer dan 15 nationaliteiten, waaronder Turks, Peruaans, Iraans en Indonesisch.
  • De meeste ouders hebben twee kinderen, gevolgd door één kind, drie kinderen en er zijn zelfs ouders met meer dan vijf kinderen!

Help het Landelijk Ouderpanel te vergroten door net als andere organisaties een oproep te doen.

Ouders praten mee over JGZ-richtlijnen

Het is gelukt om ouders een stem te geven in het richtlijnenproces van de jeugdgezondheidszorg! Samen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, TNO en ZonMW maakten we voor het eerst concrete afspraken om ouders actief bij de richtlijnen te betrekken. Dat gebeurde onder meer door het Landelijk Ouderpanel in te zetten bij de wijzigingen in de richtlijn Opsporen Oogafwijkingen. Uit een peiling werd duidelijk dat ouders het oogonderzoek op driejarige leeftijd graag willen behouden, ondanks dat kinderen op vierjarige leeftijd weer worden getest. In september dit jaar worden de nieuwe richtlijn en de bijbehorende publieksinformatie op Opvoeden.nl gelijktijdig gepubliceerd.

Op de projectpagina op onze website lees je meer over hoe we andere JGZ-richtlijnen voor ouders vertalen.

Onderzoek over vaccineren, online challenges, alcohol en informatiebehoefte

Op dit moment zijn we volop bezig met nieuwe onderzoeken. Zo hebben we onlangs een peiling over vaccineren afgerond. Hierin hebben de ouders onder meer teksten van Opvoeden.nl beoordeeld over vaccineren. De feedback zijn we nu met deskundigen aan het verwerken. Bijvoorbeeld door meer feiten en cijfers aan de tekst toe te voegen. In april staat een groot onderzoek over alcohol, roken, drugs en gamen centraal. Dat doen we samen met Ouders & Onderwijs en Trimbos.

Een ander onderzoek dat binnenkort start, gaat over de informatiebehoefte van de ouders: wat speelt er in de opvoeding? Welke informatie of hulpmiddelen heb je daarbij nodig? Waar zoek je advies of hulp? Dit onderzoek gebruiken we om ons informatieaanbod onder de loep te nemen: sluit dit aan op wat ouders nodig hebben? Tot slot buigen we ons in kortere peilingen over online challenges, voldoende bewegen en mediaopvoeding.

Aan tafel bij TNO

In de peiling Gespreksvoering in de JGZ vroegen we ouders naar hun ervaringen met gesprekken met een jeugdarts op het consultatiebureau of op school. De peiling was onderdeel van een ZonMW-project van TNO. We nodigden ouders uit om na de online peiling met ons door te praten over dit onderwerp. In oktober vorig jaar vond dan ook bij TNO de eerste fysieke bijeenkomst plaats met ouders uit het Landelijk Ouderpanel! We kregen daardoor nog meer inzicht in wat er onder ouders speelt. Deze onderzoeksresultaten worden gebruikt in de ontwikkeling van een handreiking voor professionals over communicatie met ouders. Dat zal dit jaar uitgebracht worden.

Feedback ouders levert nieuwe teksten op

Ouders zijn voor ons begin-en eindpunt in de ontwikkeling van opvoedinformatie. Dat betekent dat we in ieder onderzoek teksten of filmpjes van Opvoeden.nl voorleggen.

Zorg dat meer ouders hun stem laten horen

Help mee het Landelijk Ouderpanel te vergroten! We hebben het makkelijk gemaakt voor je door kant-en-klare teksten en afbeeldingen beschikbaar te stellen op onze website. Deze kun je gebruiken op je website of social media. We zijn met name op zoek naar vaders, ouders met verschillende opleidingsniveaus en migratieachtergronden. Voorbeelden van online platforms die werven zijn:
• CJG Zoeterwoude
• Samen in Oost Gelre
• Blog van moeder Mahwish Ashraf

HomeThema's