Nieuwsbericht

Symposium: 21 mei 2019 - Save the date ! Complexe blootstellingen in een complexe omgeving – een uitdaging ?

7 maart 2019 | 1 minuut lezen

21 mei 2019 - Save the date !

Complexe blootstellingen in een complexe omgeving – een uitdaging ?

Steeds meer chemische stoffen kunnen gemeten worden in onze omgeving en in ons lichaam.  Steeds meer blijkt dat onze levensstijl, hoe we omgaan met onze omgeving, onze socio-economische context invloed hebben op onze blootstelling aan omgeving gerelateerde factoren, waaronder lichaamsvreemde stoffen. Daarnaast worden we steeds meer geconfronteerd met nieuwe microverontreinigingen in bodem, water en lucht. Wat betekent dit? Hoe gaan we daar mee om als wetenschappers, als beleidsmakers en als burgers?

Samen met Nederlandse collega’s - actief op het vlak van milieu en gezondheid en vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM) - organiseert het Steunpunt Milieu en Gezondheid een studiedag met reflectie over hoe wetenschap en beleid samen deze complexe problematiek kunnen aanpakken.

Ons symposium van 21 mei 2019 wil een trefpunt zijn voor onderzoekers, beleids- en andere actoren werkzaam in het brede domein van milieu en gezondheid.

In de voormiddagsessie zullen we aan de hand van voorbeelden, zowel uit Nederland als uit Vlaanderen, de wetenschappelijke uitdaging aangaan hoe we met bovengenoemde problemen omgaan en hoe we dit beleidsmatig aanpakken. Dit zal gebeuren met wat tot op dit moment wetenschappelijk bekend is op gebied van technologie, toxicologie, epidemiologie en risicocommunicatie. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor het sociaalwetenschappelijk perspectief.

De namiddagsessie zal hierop aansluiten met vooral aandacht voor de inbreng van het publiek. Via een interactieve sessie zal verder nagegaan worden waar mede vanuit wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsperspectief de prioriteiten liggen voor toekomstig milieu- en gezondheidsonderzoek. Perspectieven en visies van diverse stakeholders uit Nederland en Vlaanderen over de grote uitdagingen voor milieugezondheid zullen worden geïnventariseerd als input voor een synthesedocument.

Volgende vragen komen daarbij aan bod:

  • Waar zitten de grote hiaten en kennistekorten op het vlak van medische milieukunde en milieugezondheidskunde voor een betere bescherming van de burger bij complexe blootstelling?
  • Hoe is nog beter de aansluiting te maken met wat nodig is voor een wetenschappelijk geïnformeerd milieugezondheidsbeleid en voor een op de doelgroep(en) gerichte risicocommunicatie ?

Doelpubliek: onderzoekers, medisch milieukundigen, milieugezondheidskundigen, beleidsmakers en andere actoren op het terrein van Milieu en Gezondheid

Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, gebouw R (Rodestraat 14, Aula R.201).

Inschrijven kan via volgende link; het inschrijvingsgeld bedraagt € 55.

Hier inschrijven:

https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-sociale-wetenschappen/onderzoek/studiedag-steunpunt-milieu/inschrijven/

HomeThema'sProfessionals