Nieuwsbericht

Toename tuberculose bij alleenstaande minderjarige asielzoekers uit Eritrea

12 maart 2019 | 2 minuten lezen

In het Infectieziekten bulletin van het RIMV is een artikel verschenen over de toename van het aantal tuberculose (tbc)-diagnoses bij Eritrese alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Onderstaande informatie is afkomstig uit dit artikel. Om het hele artikel te lezen, klik hier. 

Sinds begin 2018 is er een toename van tbc bij de binnenkomstscreening van asielzoekers jonger dan 18 jaar uit Eritrea. Van 1 januari tot en met 30 september 2018 werd bij 30 amv de diagnose tbc gesteld; 27 door de GGD Groningen in aanmeldcentrum Ter Apel en 3 door een GGD elders naar aanleiding van de afwijkende foto bij de binnenkomstscreening. In totaal werden in die periode 495 Eritrese amv gescreend. Dat betekent dat 6,1% van hen de diagnose tbc kreeg. Dat is een ongekend hoog prevalentiecijfer. 

LTBI-screening

De ervaring leert dat de hoge prevalentie van tbc bij binnenkomst zich nog jarenlang vertaalt in een hoge incidentie. Het is daarom volgens de auteurs van het artikel zinvol de Eritrese amv te testen op latente tuberculose-infectie (LTBI). In juni hebben GGD Groningen en het RIVM de GGD’en gevraagd de Eritrese amv die in 2018 in Nederland zijn gearriveerd, op te roepen voor een screening op LTBI. GGD Groningen verstrekte de GGD’en informatie over de te onderzoeken jongeren. De uitvoering en opbrengst van deze LTBI-screening wordt op een later moment geëvalueerd.

Reisroute

Bij de amv met een afwijkende thoraxfoto werd gevraagd naar de reisroute. Die bleek bij iedereen bijna hetzelfde. Eerst een lange tocht door Ethiopië en Soedan. Daarna een verblijf van maanden tot vaak meer dan een jaar in Libië; met honderden landgenoten en andere asielzoekers. De jongeren vertelden dat ze werden opgesloten in overbevolkte en onhygiënische hallen, zonder of met slechte sanitaire en voedsel voorzieningen. Voor de vele hoestende doorreizigers was er geen medische zorg. Vanuit Libië ging men vervolgens per boot op doorreis naar Italië en daarna over land naar Nederland.

HomeThema'sProfessionals