Nieuwsbericht

Informatie voor ouders over ondergewicht gelijktijdig gepubliceerd met JGZ-richtlijn

25 april 2019 | 4 minuten lezen

De nieuwe JGZ-richtlijn Ondergewicht is vandaag gepubliceerd. Tegelijkertijd staat de geactualiseerde, betrouwbare informatie voor ouders daarover op Opvoeden.nl. De bestaande teksten over ondergewicht zijn aangepast. Het is bij deze richtlijn weer gelukt om de informatie voor professionals en de vertaling ervan voor ouders op hetzelfde moment beschikbaar te stellen!

Wat is er naar aanleiding van de richtlijn aangepast?

In samenwerking met deskundigen van TNO, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, een jeugdarts, lactatiekundige en diëtist zijn de teksten voor ouders met een baby, peuter, basisschoolkind en puber aangepast. De richtlijn maakt onderscheid tussen ondergewicht én ondervoeding. Daarom leggen de teksten op Opvoeden.nl nu uit dat ondergewicht niet automatisch ondervoeding betekent. Het kan wel, maar hoeft niet. In de tekst ‘Groei’ staat nieuwe informatie over de daling van het gewicht van baby’s direct na de geboorte.

Derde richtlijn vertaald voor ouders

De richtlijn Ondergewicht is de derde richtlijn die we hebben vertaald naar informatie voor ouders. Eerder deden we dit al met de richtlijn Lengtegroei en Taalontwikkeling. De Richtlijn Adviescommissie (RAC) en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) deelden met ons de ambitie om de informatie voor ouders meer te betrekken in het proces van de richtlijnen. Uit een nieuwe of gewijzigde richtlijn komt bijna altijd informatie die voor ouders relevant is. Voorheen werd dit pas na publicatie van een richtlijn verwerkt. Met het NCJ maakten we afspraken om dat al eerder in het proces op te pakken, zodat ouders de juiste, actuele informatie ontvangen. Hierdoor zagen we vóór de publicatiedatum van de richtlijn wat de gevolgen waren voor de opvoedinformatie voor ouders en konden de teksten daarop aanpassen.

We zijn blij dat we op deze manier bijdragen om professionals een compleet aanbod te bieden, namelijk een nieuwe richtlijn en de bijbehorende informatie voor ouders!

Richtlijn Lengtegroei

De vernieuwde richtlijn Lengtegroei leverde de nieuwe tekst ‘Als je kind te klein of te lang is’ op voor Opvoeden.nl. In deze animatie van het NCJ wordt meer verteld over de inhoud van de richtlijn en de verbinding met de informatie voor ouders.

Richtlijn Taalontwikkeling

Net als bij de richtlijn Ondergewicht, publiceerden we ook bij de JGZ-richtlijn Taalontwikkeling tegelijkertijd de betrouwbare informatie voor ouders over spraak- en taal. We zaten bij de commentaarronde van de richtlijn Taalontwikkeling en konden de conceptrichtlijn inzien. De wijzigingen in de teksten legden we voor aan het NCJ, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en onze praktijkprofessionals.

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen

We werkten met het NCJ ook de richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen uit. We lazen deze richtlijn zelf en selecteerden de wijzigingen voor de opvoedinformatie in de levensfasen baby en peuter. Het NCJ deed dat voor de basisschool- en puberfase. Er zijn daardoor 42 teksten geactualiseerd in 5 verschillende levensfasen. Onze ambitie is dat uiteindelijk de richtlijnsamenstellers of betrokken deskundigen zelf de relevante informatie voor ouders uit een richtlijn bij ons aanleveren. Zo verzamelen wij als ‘kennismakelaar’ de adviezen en richten ons op de toegankelijkheid en leesbaarheid van de teksten.

Richtlijn Opsporing Oogafwijkingen

Naast informatie, willen we de stem van ouders zelf ook veel eerder in het richtlijnenproces betrekken. Dat is gebeurd bij het wijzigen van de richtlijn Opsporing Oogafwijkingen. Daarvoor is gebruik gemaakt van ons Landelijk Ouderpanel. De ouders kregen enkele mogelijke wijzigingen voorgelegd. Met de resultaten gaan de richtlijnsamenstellers aan de slag. Zij hebben bovendien een overzicht ontvangen van de relevante teksten van Opvoeden.nl zodat we ook hier de informatie voor ouders voor publicatie van de richtlijn kunnen aanpassen.

De informatie van ouders op de website van het NCJ

De website van het NCJ biedt een overzicht van alle richtlijnen. In alle opvoedgerelateerde richtlijnen is een link toegevoegd naar de bijbehorende informatie op Opvoeden.nl, bijvoorbeeld bij de richtlijn Ondergewicht. Zo maken we het voor professionals nóg eenvoudiger om de betrouwbare informatie voor ouders toe te passen in de praktijk!

HomeThema'sProfessionals