Nieuwsbericht

Terugblik NCVGZ 2019

6 mei 2019 | 7 minuten lezen

Het congres ligt alweer drie weken achter ons. De evaluatie is verzonden, de administratie  bijgewerkt, de accreditatie verzorgd. Tijd om eens terug te blikken en een en ander met je te delen!Wat vond jíj van het congres?
Ruim 450 professionals uit de zorg, welzijn en public health namen deel aan het NCVGZ 2019. Iresearch voerde in opdracht van het NCVGZ een evaluatie uit onder de deelnemers en kreeg daarop van 122 mensen respons. Zij beoordeelden het congres met een ruime 7. Driekwart ervoer het congres als plek voor ontmoeting en het delen van kennis met andere deelnemers. Er is verbinding gelegd tussen beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs volgens 63% van de bezoekers. “Veel disciplines komen samen. Het congres is belangrijk voor de ontwikkeling van public health”. 

  "Ik kon er helaas niet bij zijn, maar hoorde dat het een druk en inspirerend congres was!" - Paul van Yperen, sr. Communicatieadviseur Movisie
De Wilhelmina Rouwenhorstlezing door prof. dr. Sarah Durston over de veranderende wetenschap werd door 81% van de respondenten gewaardeerd. Een deelnemer omschreef het als “een sterke openingsspreker met een vernieuwende en wat controversiële boodschap”. Dit zijn mooie resultaten. Uiteraard halen we ook verbeterpunten uit de evaluatie, hierover buigen de partners van het NCVGZ zich volgende maand. Om aan te blijven sluiten bij de behoeften van alle doelgroepen, is dit jaar is voor het eerst ook een vragenlijst gestuurd naar mensen die eerder wel op het NCVGZ zijn geweest, maar er dit jaar niet waren. We zijn blij met de vele reacties!

Beeldverslag
Allereerst delen we natuurlijk graag de 'aftermovie' met je. Gemaakt door de Clipjesfabriek. Start de video met password: thenextstep.
  Opening en thema The Next Step
De dag werd geopend door Lea Bouwmeester, voorzitter Stichting NCVGZ en zij lichtte het thema The Next Step toe. In het kader van nieuwe perspectieven op preventie en bevordering van onze gezondheid stelde zij de centrale vraag: hoe gaan we nu gezamenlijk doorpakken op dit vlak oftewel wat is “the next step”? Met de genomen besluiten in 2018 en het Preventieakkoord is er een koers uitgezet en betreden, die nu al zijn vruchten afwerpt. Belangrijker nog is het continueren ervan. We moeten elkaar blijven prikkelen om ‘out of the box’ te durven denken en niet meer toereikende werkwijzen loslaten. In dit kader gaf prof. dr. Sarah Durston een lezing over hoe de gezondheidswetenschap aan het veranderen is. Haar boodschap was: Als we anders leren kijken, gaan we andere dingen zien.


Debat “E-health”
Er komen steeds meer commerciële producten op de gezondheidsmarkt. We zien bijvoorbeeld dat data en data gedreven producten mensen enorm kunnen helpen om persoonsgerichte gezondheid te bevorderen. Maar welke publieke randvoorwaarden zijn er dan nodig? Dit leverde een onderhoudend en soms zelfs pittig debat op tussen Jolande Tijhuis van Vincent van Gogh, dr. Thomas Plochg van de Federatie voor Gezondheid, mr. dr. Theo Hooghiemstra van Hooghiemstra & Partners en Aart-Jan van Triest van het online Fitchannel. Centraal hierbij stond de manier waarop er binnen de partijen gezondheidszorg en commercie wordt omgegaan met gezondheidsgegevens van mensen.
 
 
Deelsessies
In maar liefst 10 zalen werd een grote verscheidenheid aan masterclasses, lezingen en workshops gehouden. De sessies werden drukbezocht, zowel in de ochtend als tijdens het middagprogramma. Goed om te zien en horen, was dat de deelsessies tot veel denk- en gespreksstof leidden. Een goed voorbeeld hiervan was de deelsessie Samen op weg naar een Rookvrije Generatie, waarin een exclusieve sneak preview van de educatieve theatervoorstelling “De sTOPPERS” werd vertoond. Hoe triest rookverslaving ook is, de voorstelling zat vol humor en bepaalde scènes zorgden voor nogal wat hilariteit. De veelbesproken campagnefilm “Verklein de Kans!”, waarin medisch specialisten de straat op gaan om rokers aan te spreken en hulp te bieden, werd vertoond en nabesproken met de hoofdrolspelers (o.a. longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker) en het publiek.
 

  Ook de deelsessie Dromen, denken, durven, doen en doorgaan van de Young Professionals maakte veel indruk op de aanwezigen. Deze interactieve sessie werd geleid door Hanaâ Benjeddi (kinderarts i.o. en medisch coördinator voor de Stichting Bootvluchteling op Lesbos). Zij vertelde over haar werk in vluchtelingenkampen op het eiland Lesbos en welke invloed dit op haar heeft gehad. Met rollenspellen werd stilgestaan bij hoe we op een gezonde manier een gezonde wereld kunnen creëren. Door te starten bij onszelf en bewust te worden van onze perceptie van zowel de buitenwereld als onze eigen “binnenwereld”. Voor alle deelsessies geldt dat er verspreid over de dag een enthousiaste dynamiek heerste!
 
  Samenvatting tracks
Keuzestress... met zoveel interessante sessies in de aanbieding, kon je niet anders dan kiezen. Wil je graag nog even de highlights nalezen van de track die je volgde, of ben je juist geïnteresseerd in wat je heb moeten missen? Een aantal organiserende partijen, heeft inmiddels een verslagje hiervan gemaakt en online gezet. Movisie heeft op haar website een verslag gemaakt van hun track over Preventie van vereenzaming. Lees deze hier op je gemak nog even na. De presentatie van Jan Willem van de Maat in de eerste deelsessie vind je hier terug.
Ook ZonMw maakte op haar website verslag van hun track over 20 jaar Preventie (met onder meer de presentaties van de sprekers). Het RIVM vatte een aantal sessie als volgt kort samen (impressie):

  • Er zijn nog weinig inspirerende voorbeelden van gezonde architectuur
  • Technologie wordt soms teveel gebruikt als lapmiddel en niet dienend aan de gewenste functie
  • Welke rol speelt de ruimte waar het gaat om de gezondheid van mensen?
  • Een levendige, ademende, bewegelijke woonomgeving draagt bij aan gezondheid
  • Bij wijkontwikkeling breed aanvliegen. Niet alleen inzetten op bijvoorbeeld het bouwen van een x aantal woningen, maar vanaf het begin nadenken over onderwijs, bereikbaarheid, groen e.d.
  • Problematiek verdunnen, streven naar gemengde wijken met diversiteit aan koopwoningen, huurwoningen en voorzieningen.
  • Met de bewoners kijken naar de verschillende aspecten van gezondheid en welzijn. Welke mogelijkheden zijn er voor sociale interactie, zinvolle tijdsbesteding, lichaamsbeweging? Wat willen bewoners zelf veranderen?

Er was sprake van geanimeerde discussies. Algemene conclusie was dat er nog veel winst is te behalen uit de synergie tussen omgeving en gezondheid.

Dit jaar twee winnaars van de PH Proefschriftprijs
Mirjam Pot en Koen van der Swaluw zijn de winnaars van de PH Proefschriftprijs 2018. Zij delen de prijs van € 1500,-, te besteden aan een studiereis en/of wetenschappelijk congresbezoek.
Mirjam beschrijft in haar proefschrift de ontwikkeling en evaluatie van een interactieve, online interventie met advies-op-maat over de HPV-vaccinatie gericht op moeders van uitgenodigde meisjes. De interventie bleek moeders effectief toe te rusten tot het nemen van een geïnformeerde keuze over het vaccineren van hun dochter tegen HPV, en ook vergrootte het de vaccinatiebereidheid. Vanaf 2019 maakt de interventie onderdeel uit van de landelijke voorlichting over de HPV-vaccinatie.
Koen van der Swaluw heeft op basis van een veldexperiment in zes Nederlandse bedrijfssportscholen aangetoond dat de op inzichten uit psychologie en gedragseconomie gebaseerde Beweegloterij een goedkope en effectieve methode is om mensen een steun in de rug te bieden bij het sporten.


De Meest Invloedrijke Persoon in de Public Health 2018 is....
Iva Bicanic, Hoofd Landelijk Psychotraumacentrum & Centrum Seksueel Geweld! Iva zet zich er al jaren voor in dat zoveel mogelijk slachtoffers van seksueel geweld goed en snel geholpen kunnen worden. En bovenal dat herhaling wordt voorkomen. Wat tot nu toe een 'persoonlijk' probleem was, is nu een maatschappelijk issue geworden en haalt daarmee de slachtoffers van seksueel geweld uit het verdomhoekje. Mede dankzij haar inspanningen zijn er nu 16 Centra Seksueel Geweld die landelijk opereren. Voor slachtoffers betekent dat heel concreet dat elk slachtoffer van aanranding of verkrachting binnen een uur bij één van de locaties terecht kan.


Pers en publiciteit
De communicatie over de inhoud van het congresprogramma verliep via de 6 nieuwsbrieven, Twitter en LinkedIn. De 75 door NCVGZ geplaatste Twitterberichten werden goed bekeken. Op 11 april belandde NCVGZ in de ochtend in de top 10 van trending topics. In de middag waren we 1,5-2 uur trending topic!

De volgende artikelen zijn in de media verschenen:
21 maart: Sport know how XL interview met Lea Bouwmeester: Volgende stap publieke gezondheidszorg: e-health
Op 11 april was Theo Hooghiemstra rond 9.00 uur in BNR Nieuwsradio te horen over het patiëntgeheim.
Pauline Huijzer was op het NCVGZ aanwezig en schrijft een blog op het in april gelanceerde platform GIDS Open Standaarden over haar bevindingen. GIDS Open Standaarden staat voor een visie op gezondheid ondersteund door een integraal digitaal systeem. Gericht op uitwisseling van informatie en samenwerking tussen bestaande en nieuwe ICT-systemen in het Zorg- en Welzijnslandschap.

HomeThema'sProfessionals