Nieuwsbericht

HON infografic uitkomsten werkveld onderzoek

28 mei 2019 | 1 minuut lezen

In het najaar van 2018 en de eerste maanden van 2019 heeft de GHOR academie van het IFV een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de operationele invulling van de rol van Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg (HON GZ) in de GHOR regio’s.

Wij hebben jullie eerder per mail (4 oktober 2018) hierover geïnformeerd.

De aanleiding voor dit onderzoek was gelegen in het feit dat wij regelmatig signalen uit het veld ontvangen, dat de HON GZ rol in de regio’s op operationeel niveau verschillend wordt ingevuld. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen en in het kader van het streven naar meer eenduidigheid in de uitvoering van die rol, hebben we onderzocht wat de huidige operationele invulling van de HON GZ rol is.
Zoals jullie weten is er een kwalificatiedossier voor de HON GZ, dat door GGD GHOR Nederland is vastgesteld. Dit kwalificatiedossier voor de HON GZ is ook opgenomen in het besluit personeel veiligheidsregio’s met de inwerkingtreding tweede tranche per 1 december 2017. Dit kwalificatiedossier vormde de basis voor het inventariserend onderzoek.

 

Er zijn in acht GHOR regio’s interviews afgenomen bij OTO functionarissen en functionarissen die de piketrol HON GZ vervullen. De keuze voor de regio’s is gebaseerd op o.a. de volgende kenmerken: spreiding door Nederland, stedelijke regio versus meer platteland, grote regio versus kleine regio, ingebed bij de GGD of Veiligheidsregio etc. Deze interviews hebben ons waardevolle informatie opgeleverd.


In de bijlage vinden jullie een Infografic waarin de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek worden geschetst en waarin we graag met jullie delen wat we met deze resultaten voor ogen hebben. Wij denken dat de Infografic interessant is voor iedereen werkzaam of betrokken bij de GHOR.

 

Graag willen we nogmaals iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan dit onderzoek.

 

Mochten jullie naar aanleiding van deze terugkoppeling nog vragen hebben, dan zijn wij natuurlijk altijd bereid deze te beantwoorden. Dus mail of bel ons dan gerust, GHOR@ifv.nl of 026 - 3552978

HomeThema's