Nieuwsbericht

Opleidingsplekken arts M&G gevraagd

17 juni 2019 | 2 minuten lezen

Onderstaand bericht is van Sogeon afkomstig. 

Na de zomer beginnen we alweer aan de 3e sollicitatieronde voor de gesubsidieerde opleidingen Maatschappij & Gezondheid. Om de sollicitatieprocedure in goede banen te leiden starten we nu met de voorbereidingen. De 3e sollicitatieronde zal opengesteld worden vanaf 1 augustus t/m 14 september 2019.

 

Beschikbare opleidingsplaatsen maart 2020.
Ook voor de opleidingen die in maart 2020 starten zoeken we opleidingsplaatsen voor de profielen Jeugdgezondheidszorg, Forensische Geneeskunde, Infectieziektebestrijding, Medische Milieukunde en Tuberculosebestrijding. Daarnaast kunnen er ook 28 artsen starten in de 2e fase, komend vanuit de profielen JGZ, IZB, MMK en TBC.

 

We vernemen graag uiterlijk 24 juni 2019 hoeveel plaatsen, voor welke profielen en fase u vanuit uw opleidingsinstelling beschikbaar wilt stellen.

Voor de plaatsen van de 2e fase hebben we het instroomprofiel ook nodig (JGZ, IZB, TBC, MMK). Bij het opgeven van 2e fase plaatsen willen we ook graag weten of dit voor een eigen aios is en zo ja, voor wie.

Opleidingsplaatsen die na de start van de sollicitatieronde doorgegeven worden kunnen helaas niet meer worden meegenomen.

Voor de start van cohorten in september 2020 volgt op een later moment nog een inventarisatie.

 

Vermelding opleidingsinstelling op de website

Tijdens het solliciteren kan een sollicitant zijn/haar voorkeuren opgeven. Op de website https://www.artsmg.nl/solliciteren-2/ tabje opleidingsplaatsen staat de naam van uw opleidingsinstelling vermeld en is zichtbaar voor welk profiel of profielen uw instelling interessant is voor een solliciterende aios. Op de website wordt een URL (linkje) opgenomen van de website van de instelling zelf. Als opleidingsinstelling kunt u besluiten een pagina aan te maken binnen uw eigen website waarop de instelling zichzelf als opleidingsinstelling profileert om de interesse van een aios te wekken.

Graag vragen wij u om de volgende gegevens te controleren, aan te vullen en wijzigingen door te geven. Deze gegevens worden getoond op https://www.artsmg.nl/solliciteren-2/

Naam organisatie:

Contactpersoon 1 naam:

Contactpersoon 1 emailadres:

Contactpersoon 1 telefoonnummer:

Contactpersoon 2 naam:

Contactpersoon 2 emailadres:

Contactpersoon 2 telefoonnummer:

Website:

 

En nu?

  • Als u opleidingsplaatsen beschikbaar stelt vernemen we graag het aantal, voor welke profielen en verzoeken we u dit uiterlijk 24 juni 2019 door te geven via a.vanhees@nspoh.nl.
  • Wanneer u 2e fase plaatsen beschikbaar stelt willen we u vragen om dan ook aan te geven of dit voor een eigen aios is en zo ja, voor wie.
  • Als u plaatsen beschikbaar stelt controleer dan of bovenstaande gegevens juist en compleet zijn. Deze gegeven worden getoond op https://www.artsmg.nl/solliciteren-2/. Aanvullingen en wijzigingen kunt u ook doorgeven via het emailadres a.vanhees@nspoh.nl.


Een reeks veel gestelde vragen zijn opgenomen op http://www.artsmg.nl/faq/.

HomeThema'sProfessionals