Nieuwsbericht

De betrouwbare opvoedinformatie in de Health Deal I-JGZ

22 juli 2019 | 2 minuten lezen

Samen met 23 andere partijen is Stichting Opvoeden.nl onderdeel van de Health Deal I-JGZ. De betrouwbare opvoedinformatie die we ontwikkelen, vormt een basis voor de digitale toepassingen waar organisaties in de jeugdgezondheidszorg mee werken. Zo zorgen we dat ouders ook online betrouwbare, eenduidige informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid kunnen raadplegen.

De jeugdgezondheidszorg biedt ouders naast fysieke contactmomenten steeds vaker online advies op maat aan. Bijvoorbeeld via apps, digitale dossiers of chats. De Health Deal I-JGZ stimuleert deze ontwikkeling, omdat het ouders tijdig hulp biedt. Daar sluit de preventieve, betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid op aan. ,,Digitale innovaties in de jeugdgezondheidszorg maken basisinformatie voor ouders laagdrempelig beschikbaar. Professionals hebben zo meer tijd om in het gesprek op specifieke vragen van ouders in te gaan,” zegt Els Verkerk, directeur-bestuurder van Stichting Opvoeden.nl (foto). De informatie wordt al jaren gebruikt door de jeugdgezondheidszorg, bijvoorbeeld op websites van Centra voor Jeugd en Gezin, in de GroeiGids App en op GroeiGids.nl.

Het gebruik van betrouwbare informatie in de praktijk

Met de Health Deal I-JGZ hoopt Verkerk dat er een stap wordt gezet in het gebruik in de praktijk. ,,Het is mooi dat de informatie op zoveel online platforms staat. Het is aan de professional om deze ook daadwerkelijk te gebruiken. Inforium is daar een geslaagd voorbeeld van.” Via Inforium hebben professionals uit de jeugdgezondheidszorg eenvoudig toegang tot de betrouwbare opvoedinformatie voor ouders. Voorafgaand of na afloop van een consult sturen zij de relevante adviezen naar ouders toe, zodat zij dit thuis nog eens kunnen nalezen. Bij JGZ Almere, ZuidZorg en GGD Noord- en Oost-Gelderland loopt er een pilot met Inforium.

‘Ouders begin- en eindpunt’

Verkerk moedigt de ontwikkeling van digitale innovaties aan. ,,We weten allemaal dat ouders online actief zijn. De informatie die we ontwikkelen, is voor iedereen gratis beschikbaar om te gebruiken in digitale toepassingen. Hoe mooi is het dat ouders, waar dan ook, dezelfde, eenduidige adviezen kunnen vinden?” Mede dankzij het Landelijk Ouderpanel, dat in 2017 met Ouders & Onderwijs is opgericht, wordt de stem van ouders standaard meegenomen in de ontwikkeling van de informatie. ,,We werken als een ‘regisseur’ en tappen kennis af bij wetenschappelijke instituten en praktijkprofessionals. Ouders delen via onderzoeken onder het Landelijk Ouderpanel hun ervaringen en behoeften. Dit alles verwerken we tot teksten en filmpjes die bruikbaar zijn voor apps, digitale dossiers, nieuwsbrieven en websites. Zo zijn ouders echt begin- en eindpunt,” aldus Verkerk.

Over de Health Deal I-JGZ

Overal in het land ontwikkelen JGZ-organisaties digitale innovaties. De Health Deal heeft als doel om de goede innovaties op verschillende plekken in het land terecht te laten komen, data uitwisselbaar te maken en tegelijkertijd versnippering tegen te gaan. Daarvoor worden er afspraken gemaakt in de actielijnen van de Health Deal, op het gebied van samenwerking, financiering, ICT en professionals. Op de website van TNO lees je meer hierover.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor een van onze nieuwsbrieven.

HomeThema'sProfessionals