Nieuwsbericht

Deze informatie raadplegen ouders het meest

31 juli 2019 | 5 minuten lezen

Ieder kwartaal kijken we terug op het verkeer en de kwaliteit van Opvoeden.nl. Dit geeft ons een beeld van wat bezoekers op de website doen en zoeken. Uit deze analyse komen nuttige tips voor verbetering en optimalisatie van de website. In dit overzicht zie je wat er in het eerste half jaar op Opvoeden.nl gebeurde. Begin dit jaar voerden we enkele technische wijzigingen door op de website om het gebruik te optimaliseren. We houden er bij deze statistieken rekening mee dat dat invloed heeft gehad.

Bijna één miljoen websitebezoeken

In het eerste half jaar van 2019 telde Opvoeden.nl meer dan 989.000 bezoeken. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 944.000. De grafiek hieronder laat deze stijging zien. Het lijkt erop dat de website met name voor mobiele telefoongebruikers een stuk beter toegankelijker is geworden. We zien zelfs dat het aantal paginabezoeken met 14 procent is gestegen!

 

Meest gelezen onderwerpen per levensfase

De betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid loopt van de fase kinderwens tot jongvolwassene en ouderschap. Hieronder volgt per levensfase een top 4 van meest gelezen onderwerpen van het afgelopen half jaar.

Kinderwens

Zwanger

Baby

Peuter

Basisschoolkind

Puber

Jongvolwassene

Ouderschap

Meer zoekopdrachten naar hechting, vaccinaties en verslaving 

In het eerste half jaar zien we een stijging in zoekopdrachten naar hechting, gamen, vaccinaties, verslaving, ADHD en borstvoeding. Een gevarieerde lijst van onderwerpen. We leggen deze naast de informatie die we hierover hebben om te kijken of we de bezoeker daar de juiste teksten over aanbieden.

Meeste doorklik is naar groeicalculator en taalwebsite

In de teksten op Opvoeden.nl verwijzen we ouders door naar relevante verdiepingsinformatie op andere betrouwbare websites, die getoetst zijn aan de criteria (pagina 12) die we daarvoor hanteren. Het afgelopen half jaar werd het meest doorgeklikt naar de groeicalculator voor kinderen van TNO. Daarna volgen Kind en Groei, een website over groeistoornissen, en Kind en Taal, over taalontwikkeling.

  • Ken jij een betrouwbare, handige website voor ouders die volgens jou in de opvoedinformatie past? Deel deze dan met ons via het tipformulier.

Bezoek via Regelhulp, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Inforium en lokale websites

Op websites van gemeenten, Centra voor Jeugd en Gezin, GGD’en en andere organisaties staan links naar Opvoeden.nl. Dat maakt de betrouwbare opvoedinformatie goed vindbaar voor ouders. Uit statistieken blijkt dat de websites van Regelhulp, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en de tool Inforium het meeste verkeer opleveren.

HomeThema'sProfessionals