Nieuwsbericht

Overgewicht bij volwassenen

19 september 2019 | 1 minuut lezen

Veel ervaring met leefstijl interventies bij volwassenen? Meld je aan voor een interview!

Erasmus MC en UMC Amsterdam voeren – in opdracht van ZonMw- een studie uit naar de werkzame elementen van gezondheidsprogramma’s om overgewicht bij volwassenen te voorkomen. De onderzoekers zoeken praktijkervaring over successen en belemmeringen bij het uitvoeren van dit soort interventies. Meld je nu aan voor een interview!

Achtergrond

Ondanks dat bekend is welke factoren zorgen voor overgewicht (o.a. goede balans tussen voeding en beweging, en aanleg), blijkt in de praktijk dat overgewicht onder de Nederlandse bevolking nog altijd toeneemt. Partijen binnen het preventieakkoord hebben als ambitie om de stijgende trend in overgewicht en obesitas te kantelen met als doel om in 2040 het percentage volwassenen met overgewicht en obesitas naar respectievelijk 38% en 7.1% terug te brengen

Werkzame elementen

Het combineren van kennis over werkzame elementen (interventie, doelgroep, context) uit het nu nog gefragmenteerde kennisveld bij volwassenen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de ambities van het preventieakkoord. Daarbij is de ervaring van de GGD heel waardevol.

Wat zijn volgens de GGD de belemmeringen en de successen om mensen te laten deelnemen aan interventies. En wat zorgt ervoor dat mensen aangehaakt blijven of juist als ze een gezondheidsprogramma volgen?

 

Interview

Heeft u ervaring met gezondheidsprogramma’s bij volwassenen om overgewicht te voorkomen of te reduceren? De onderzoekers zouden u dan graag willen. Dit interview duurt maximaal 60 minuten, en vindt telefonisch of op locatie plaats.  

Natuurlijk krijgt u na afloop van het project inzage in de eindrapportage, en wordt u uitgenodigd voor een bijeenkomst met andere wetenschappers en praktijkpartners eind oktober in Amsterdam.

 

Wilt u zich opgeven of wilt u meer informatie, neem dan contact op met:

Anne-Claire Zaman (a.zaman@erasmusmc.nl)

Karen Oude Hengel (projectleider; k.oudehengel@erasmusmc.n; 06-46847269)

HomeThema'sProfessionals