Nieuwsbericht

Uitvoering PGA JGZ definitief gegund aan GGD GHOR Nederland; nieuw contract ondertekend

22 januari 2020 | 1 minuut lezen

Vorige week is definitief bekend geworden dat het nieuwe contract PGA JGZ gegund is aan GGD GHOR Nederland. Dit nieuwe contract gaat in op 1 augustus 2020 en heeft een looptijd van twee jaar met de mogelijkheid het contract tweemaal met 24 maanden te verlengen. Tot 1 augustus 2020 wordt de JGZ-dienstverlening uitgevoerd zoals dat de afgelopen jaren ook is gedaan.

Op maandag 20 januari ondertekenden Joeri Kapteijn, bestuurder van het COA, en Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland, het nieuwe contract PGA JGZ.

In het contract is onder andere opgenomen dat er gewerkt gaat worden met één digitaal dossier voor PGA JGZ, dat de bekostiging van de JGZ-dienstverlening plaats vindt op basis van geleverde prestaties en dat er sprake zal zijn van een transparante verantwoordingsstructuur. 

Implementatie nieuwe werkwijze PGA JGZ 
Op dit moment wordt er een projectstructuur ingericht om de implementatie van de nieuwe werkwijze PGA JGZ en invoering van één digitaal dossier PGA JGZ mogelijk te maken. Binnenkort informeren we alle GGD’en en JGZ-instellingen over wat de nieuwe werkwijze gaat inhouden.

Foto: Rick Keus

HomeThema'sProfessionals