Nieuwsbericht

E-learning over het werken met een meldcode in de zorg

11 april 2013 | 1 minuut lezen

Vermoedens van mishandeling?
E-learning over het werken met een meldcode in de zorg

Mishandeling van mensen die voor hun zorg afhankelijk zijn van anderen krijgt steeds meer aandacht. En terecht, want alleen al zo'n tienduizend ouderen worden jaarlijks mishandeld. Medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen, in de thuiszorg en de gehandicaptenzorg hebben, vanwege hun centrale rol in de zorg, een belangrijke functie bij het signaleren van mishandeling.
Om mishandeling eerder te signaleren en te leren werken volgens een meldcode, kunnen medewerkers een speciale online cursus volgen. The Next Page ontwikkelde deze e-learning in samenwerking met ActiZ, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), experts en vertegenwoordigers vanuit het vak.
Het herkennen van geweld in een instelling of gezin blijkt in de praktijk ingewikkeld: betrokkenen treden er niet mee naar buiten en proberen het te verbergen. Ook de oorzaken van mishandeling zijn divers: soms kan een familielid de zorg niet meer aan, gaat een beroepskracht vanuit onmacht over de schreef of wordt een cliënt moedwillig geweld aangedaan. Met de online cursus ‘Werken met een meldcode in de thuis-, instellingen- en gehandicaptenzorg' leer je meer over de verschillende vormen van geweld, zoals ouderenmishandeling. Daarnaast leer je mishandeling en verwaarlozing te herkennen, bespreekbaar te maken en te werken volgens een meldcode. De e-learning besteedt ook expliciete aandacht aan grensoverschrijdend gedrag door collega’s: wanneer is hier sprake van en wanneer kom je in actie?

Wet meldcode

Medio 2013 treedt de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Dat betekent dat iedere organisatie die werkt met kinderen, jongeren en ouderen verplicht is een meldcode op te stellen waarin precies staat welke stappen je moet zetten als je mishandeling vermoedt. Daarnaast worden zorgprofessionals verplicht vermoedens van grensoverschrijdend gedrag binnen hun organisatie te melden.

Klik hier voor het bekijken van een demo.

Klik hier voor meer informatie over de cursus of bekijk de catalogus op www.thenextpage.nl!

HomeThema's