Nieuwsbericht

Zorgprofessionals in de geboortezorg aan de slag met preventie postpartum depressie

10 februari 2020 | 2 minuten lezen

Maandag 3 februari organiseerde GGD GHOR Nederland en het Trimbos-Instituut de startconferentie ‘implementatietraject preventie postpartum depressie’ in Tilburg. Aandacht voor dit onderwerp is hard nodig gezien het de meest voorkomende complicatie is in de postnatale zorg. Postpartum depressie treft jaarlijks ruim 23.000 moeders. De gevolgen van een postpartum depressie kunnen verreikend zijn voor de moeder, het kind en gezin

Drie multidisciplinaire teams uit Best, Eindhoven en Tilburg gaan in de komende periode aan de slag met het verbeteren van de zorg voor aanstaande en pas bevallen moeders gericht op preventie van postpartum depressie. Naast JGZ-verpleegkundigen en -artsen, namen ook kraamverzorgenden, verloskundigen en een praktijkondersteuner deel aan de startconferentie.  Het samenkomen van de verschillende disciplines was een eerste mooie en waardevolle stap in de samenwerking. Tijdens de startbijeenkomst hebben de teams onder begeleiding van het Trimbos-instituut aan de hand van diverse opdrachten de huidige patiënt-journey in kaart gebracht, een start gemaakt met de SWOT-analyse en de eerste verbeterdoelen als team geformuleerd.

De kennis en ervaring die door de teams wordt opgedaan leidt lokaal tot nog betere zorg voor aanstaande en pas bevallen moeders en biedt waardevolle input voor het advies richting VWS over onder andere het standaard screenen op postpartum depressie, het toepassen van eerste lichte vormen van steun en deskundigheidsbevordering. 

Voor meer informatie mail naar depressiepreventiejongemoeders@ggdghor.nl

HomeThema'sProfessionals