Nieuwsbericht

Kleine Beweegsubsidie - Binnen een week het maximum bereikt

13 februari 2020 | 1 minuut lezen

De Kleine Beweegsubsidie is een stimuleringssubsidie gericht op bewegen. Lokale organisaties met aanbod voor (groot)ouders/verzorgers van kinderen van nul tot vier jaar konden vanaf 1 februari 2020 een aanvraag doen voor ten hoogste € 1.500,-. Binnen een week was het maximum van 75 aanvragen bereikt; de 30 beste daarvan zullen worden toegekend.

Doel van de subsidie is het versterken van lokale initiatieven waarbij (groot)ouders/verzorgers van de jongste kinderen worden aangezet om meer bewegen te stimuleren. Bewustwording, motivatie en aanzetten tot actie zijn daarbij de sleutelwoorden voor gedragsverandering. Met name aanbieders van innovatieve ideeën werden opgeroepen een aanvraag te doen. De bedoeling is verder dat de initiatieven schaalbaar en herhaalbaar zijn, zodat ze mogelijk vaker en op meer plaatsen ingezet kunnen worden.

De 75 ingestuurde aanvragen kwamen uit verschillende hoeken. Van sportvereniging tot kinderdagverblijf en van dansschool tot gemeente. Ook de plannen met de aangevraagde subsidie zijn veelsoortig. Zo kwamen er aanvragen binnen voor het bieden van een serie workshops, het opzetten van een beweeggroep voor ouders en kinderen, aanschaf van spelmateriaal, uitrollen van een campagne en het zelf ontwikkelen van ondersteunend materiaal.

Met een beoordelingscommissie, bestaande uit specialisten met kennis  vanuit de praktijk en vanuit de wetenschap, worden alle aanvragen grondig bekeken en beoordeeld. De 30 beste worden toegekend. Medio maart 2020 ontvangen alle aanvragers hierover bericht.

Meer informatie vind je op www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/kleinebeweegsubsidie.

HomeThema'sProfessionals