Nieuwsbericht

Resultaten onderzoek continuïteit van (huisartsen)zorg bij nieuwkomers in Nederland

25 februari 2020 | 3 minuten lezen

Vorig jaar heeft GGD Groningen onderzoek gedaan naar de continuïteit van (huisartsen)zorg bij nieuwkomers in Nederland. Doel was te onderzoeken hoe de huisartsenzorg voor nieuwkomers in Nederland geborgd is op het moment dat zij een verblijfsvergunning krijgen. In totaal hebben 139 mensen (89 Syriërs, 39 Eritreeërs, 11 overig) de vragenlijst ingevuld en zijn er 23 interviews gehouden.

Resultaten

·        Van iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld, was 95% ingeschreven bij een huisarts.

·        De meeste mensen (67%) hadden binnen 3 maanden een huisarts gevonden, vaak omdat iemand hen daarmee geholpen had direct nadat zij uit het asielzoekerscentrum (azc) verhuisden naar een woning in een gemeente.

·        Mensen die weinig of niet naar school zijn geweest, hadden vaker pas later of helemaal geen huisarts gevonden.

·        Mensen die geen hulp hebben gekregen bij het inschrijven bij een huisarts hadden vaker pas later of helemaal geen huisarts gevonden.

·        Van driekwart van de mensen was er geen medisch dossier uit het azc bij de nieuwe huisarts aanwezig.

·        Veel huisartspraktijken (56%) dachten dat het krijgen van de medische dossier automatisch zou gaan en wisten niet dat ze die apart moeten opvragen bij het azc.

·        Veel nieuwkomers hebben wel een huisarts, maar gaan vaak nog steeds niet naar hun huisarts als ze gezondheidsproblemen hebben.

·        Verschillen tussen het zorgsysteem in Nederland en het land van herkomst maken het voor sommige nieuwkomers lastig om in Nederland goede gezondheidszorg te vinden.

·        Nieuwkomers vinden dat de medische technologie in Nederland goed is, maar twijfelen soms of de kwaliteit van artsen zelf wel goed is. Ze vertrouwen meer op artsen uit hun eigen land.

·        Sommige nieuwkomers zijn ontevreden over de zorg die huisartsen leveren. Nieuwkomers voelen zich pas serieus genomen als de dokter ook lichamelijk onderzoek doet en medicijnen meegeeft. Mensen voelen zich vaak niet gehoord als ze alleen paracetamol krijgen in plaats van ‘echte’ medicijnen.

·        Sommige nieuwkomers denken dat de huisarts geen gespecialiseerde dokter is en zien de huisarts als een obstakel om een verwijzing te krijgen naar het ziekenhuis met ‘echte’ dokters.

·        Nieuwkomers vinden dat ze weinig uitleg krijgen over het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Ze weten vaak niet hoe het systeem werkt en met welk probleem ze naar wie toe kunnen gaan.

·        Er zijn filmpjes met uitleg over het zorgsysteem in Nederland die op het internet worden verspreid. Nieuwkomers weten vaak niet dat er zulke filmpjes zijn en hoe ze die moeten vinden.

HomeThema'sProfessionals