Nieuwsbericht

Landelijk Ouderpanel draagt bij aan gesprekskaarten voor professionals

5 maart 2020 | 2 minuten lezen

In een project van TNO en Trimbos instituut zijn een gesprekskaart en bureaukaart ontwikkeld over de benadering van en gesprekken door JGZ-professionals met ouders en jeugdigen. Ouders uit het Landelijk Ouderpanel van Opvoedinformatie Nederland waren hierbij betrokken door via onderzoek hun ervaringen met professionals te delen. De gesprekskaart en bureaukaart helpen professionals om de gespreksvoering met ouders en jongeren te verbeteren. 

In het project werden dertien bestaande JGZ-richtlijnen, met een focus op psychosociale problematiek van jeugdigen, getoetst op informatie, aanbevelingen of tips rondom gespreksvoering of communicatie. Daarnaast waren er behoeftepeilingen onder ouders, jongeren en JGZ-professionals. Hoe wensen ouders en jongeren benaderd te worden door de JGZ-professionals? Wat ervaren JGZ-professionals als bevorderende en belemmerende factoren? De behoeftepeiling onder ouders vond onder meer plaats via het Landelijk Ouderpanel. Wat bleek? Ouders waren over het algemeen tevreden over het contact met een professional, maar misten soms een luisterend oor. Vooral als het gaat om onderwerpen die zij lastig vinden, zoals tanden poetsen of borstvoeding. Alle resultaten van dit onderzoek vind je in deze samenvatting. ,,Het was voor ons heel waardevol om een grote groep ouders van het Landelijk Ouderpanel, uit heel Nederland, te horen over hun ervaringen met en wensen voor contacten met de jeugdgezondheidszorg. Een aantal van hen is ook bij ons langs geweest om mee te denken over de reacties van het panel. Dat hielp ons enorm om goede tips op te stellen voor de JGZ-praktijk,” aldus Marianne de Wolff en Mariska Klein Velderman van TNO.

Op basis van alle input is een lijst met tips en aanbevelingen rond gespreksvoering opgesteld. Voor professionals is beschikbaar:

  • Een gesprekskaartenset die ook digitaal beschikbaar is.
  • Een bureaukaart waarin een compact overzicht gegeven wordt van vier aandachtsgebieden van gespreksvoering (professioneel handelen – basis gespreksvaardigheden, versterken relatie van de professional met ouders/jeugdige, versterken eigen kracht van de ouder/jeugdige, en coachende rol van de professional) in vier categorieën (acties, kennis, adviezen en inzichten die uitnodigen tot reflectie).
  • Een informatiedocument waarin de 25 kernvaardigheden, gespreksmodellen en aanbevelingen voor de praktijk beschreven worden. Deze kunnen in toekomstige (modulaire) JGZ-richtlijnen meegenomen worden ter ondersteuning van de JGZ-praktijk.

Voortaan meedoen aan onderzoeken van het Landelijk Ouderpanel?

Het Landelijk Ouderpanel is een initiatief van Opvoedinformatie Nederland en Ouders & Onderwijs. Wij willen graag weten welke vragen ouders hebben over opvoeden en onderwijs, welke informatie zij nodig hebben en wat hun ervaringen zijn. Op die manier kunnen wij de beschikbare informatie over opvoeden en onderwijs verbeteren. Ook brengen we de mening van ouders in kaart. Dat nemen we mee in onze gesprekken en contacten met professionals, overheid en politiek. Wij hopen dat ook jij je wilt aanmelden voor dit panel! Ruim 5100 andere ouders gingen je voor.

HomeThema'sProfessionals