Nieuwsbericht

Netwerkzorg COVID-19 op Siilo

26 maart 2020 | 2 minuten lezen

In een situatie zoals de huidige, waarin de omstandigheden en maatregelen met betrekking tot COVID-19 vrijwel dagelijks veranderen heeft een samenwerkingsplatform waar huisartsen, GGD-artsen en infectiologen interactief en asynchroon kunnen samenwerken belangrijke toegevoegde waarde. Zo’n platform wordt nu geboden in de Siilo app, waarbij al meer dan 140.000 Nederlandse zorgverleners zijn aangesloten.

Wat is Siilo?

Siilo is een digitaal platform om professionals in de gezondheidszorg met elkaar te verbinden in een vertrouwde en beveiligde omgeving (https://www.siilo.com/nl/). Het biedt naast de chatfunctie (één-op-één en groepsberichten) ook de mogelijkheid om netwerken te bouwen binnen een speciale omgeving genaamd ‘Spaces’. Hier kunnen netwerken per onderwerp, vertegenwoordigd door ‘tegels’, samenwerken. Bijvoorbeeld door:

 • Updates te geven, broadcasts te doen
 • Casuïstiek voor te leggen / te beantwoorden
 • Ervaringen uit te wisselen
 • Knelpunten inventarisatie, feedback verzamelen

Hoe wordt het nu ingezet 

Binnen Siilo zijn 26 COVID netwerken ‘klaargezet’:

 1. 25 regionale (transmurale) netwerken conform de werkgebieden van de GGD. (gericht op kennisuitwisseling en coördinatie binnen de regionale context)
 2. één landelijk netwerk (gericht op samenwerking en kennisverspreiding ‘over de regio’s heen’)

De regionale netwerken in Noord- en Oost-Gelderland, Kennemerland en Rotterdam-Rijnmond zijn inmiddels enige tijd in gebruik. Ervaringen daar zijn positief: Artsen vinden via het netwerk, via vraag, antwoord en reacties daar op vanuit verschillende disciplines, snel een goed antwoord op de vele voorkomende nieuwe situaties. Vragen en antwoordden blijven bewaard. Dat helpt te voorkomen dat bijvoorbeeld IZB-artsen steeds weer door verschillende huisartsen benaderd worden met in essentie dezelfde vraag.

Het is de bedoeling om alle overige regionale netwerken én het landelijke netwerk nu zo snel mogelijk dezelfde toegevoegde waarde te laten bieden, zodat GGD, huisartsen, instellingsartsen en specialisten in alle regio’s goed samen kunnen werken.
Daarom worden ook artsen IZB van de GGD’en gevraagd, zich bij het netwerk aan te melden.

Hoe je kan aanmelden en koppelen.

Aanmelding is gratis. Aan het gebruik van de COVID-netwerken zijn, nu en in de toekomst, geen kosten verbonden. Het gaat als volgt:

 • Download de Siilo app in de App/Google store.
 • Registreer jezelf via de app. Tip van collega’s: Let er bij registratie op dat je je identificeert met je KNMG-aantekening (basisarts, arts infectieziektebestrijding, arts Maatschappij & Gezondheid profiel infectieziektebestrijding, etc.) zodat het voor anderen duidelijk is vanuit welke professie je reageert.
 • Meld je aan bij:

Tip: Naast de app is er een web-versie voor wie liever op de PC werkt. Zodra je de app geactiveerd hebt kan je daarop inloggen:

 • Ga naar https://web.siilo.com/signin
 • Open de app op je telefoon
 • Klik op de grote ‘+’ rechts onder in de app
 • Scan de QR-code die op je scherm getoond wordt.
HomeThema'sProfessionals