Nieuwsbericht

Opvang ook voor niet rechthebbenden...!

1 april 2020 | 1 minuut lezen

Opvang ook voor niet-rechthebbenden

Kwetsbare mensen lopen in deze periode extra risico. De vraag naar opvang groeit. Afgelopen vrijdag is een richtlijn opgesteld voor dak- en thuislozen:https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/03/27/richtlijn-opvang-van-dak--en-thuisloze-mensen

 

Belangrijk in de richtlijn is de volgende passage: vanuit humanitaire overwegingen is het wenselijk tijdelijk (voor de duur van de aanvullende maatregelen van het kabinet) plekken te realiseren voor niet-rechthebbenden.

 

Hier vallen ook mensen onder uit de categorie seizoenswerkers en sekswerkers, die nu hun baan en onderdak verliezen, omdat ze op straat worden gezet. VWS heeft met de VNG afgesproken dat VWS garant staat voor extra kosten die hieruit voortkomen. Hopelijk wordt hiermee een deel van de ontstane problematiek verzacht, laat VWS weten.

HomeThema'sProfessionals