Nieuwsbericht

Landelijk geen significante verhoging van adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis

1 april 2020 | 1 minuut lezen

Een inventarisatie (dd 30 maart) door het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) onder de 26 Veilig Thuis organisaties (VT’s) laat zien dat er vooralsnog landelijk geen significante verhoging te zien is van adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis, ondanks dat door de Coronamaatregelen gezinnen dicht op elkaar zitten en de kans op huiselijk geweld en kindermishandeling mogelijk toeneemt.

De instroom bij Veilig Thuis is de afgelopen week stabiel ten opzichte van het gemiddelde aantal adviezen en meldingen. Debbie Maas, voorzitter LNVT: “Dat lijkt op het eerste gezicht mogelijk een positief geluid, maar het stelt ons niet gerust. Door de Coronamaatregelen hebben samenwerkingspartijen als wijkteams, onderwijs en politie minder zicht dan normaal op huiselijk geweld en kindermishandeling. Bovendien verwachten we dat spanningen kunnen toenemen door angst voor Corona en stress door mogelijk baanverlies. Bovendien is het dagelijkse ritme ontregeld doordat iedereen thuis is. We maken ons extra zorgen over kwetsbare mensen die het voor de Corona tijd al zwaar hadden.”

Het LNVT vindt het lastig te voorspellen of er de komende weken wel een toename zal zijn in meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis. Maas: “De maatregelen rondom Corona zijn nog relatief kort in werking. Het is eigenlijk nog te vroeg om daar een gefundeerde uitspraak over te doen. We maken ons wel zorgen. We roepen hulpverleners, onderwijs, politie en andere samenwerkingspartners op zo veel als mogelijk in contact te blijven, het gesprek over toenemende spanningen aan te gaan en praktische tips te geven bijvoorbeeld over het nemen van een time-out. Als er ernstige zorgen blijven, meldt dan bij Veilig Thuis. Ook voor advies hoe te handelen kunnen mensen bij Veilig Thuis terecht. Dat geldt voor professionals maar ook voor de buurvrouw of een familielid dat zich zorgen maakt en zeker ook voor mensen die zelf in de knel zitten. Jong en oud kan contact met Veilig Thuis opnemen.”

De 26 Veilig Thuis organisaties voeren gezamenlijk gemiddeld per maand zo’n 9.000 adviesgesprekken en krijgen maandelijks een kleine 11.000 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling (bron impactmonitor 1e helft 2019: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/18/impactmonitor-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-2019). De dienstverlening van Veilig Thuis wordt vanzelfsprekend gecontinueerd tijdens deze coronacrisis. Veilig Thuis werkt ook in deze tijd nauw samen met gemeenten, zorg- en justitiepartners. Ons werk gaat door. Medewerkers van Veilig Thuis gaan op huisbezoeken en komen in actie bij signalen van acute onveiligheid. Bel 0800 2000 voor advies over of een melding van huiselijk geweld en kindermishandeling.

HomeThema's