Nieuwsbericht

Campagne tegen huiselijk geweld en kindermishandeling in coronacrisis

29 april 2020 | 2 minuten lezen

Deze week is de nieuwe campagne gestart tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Onder het bekende motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ helpt deze campagne – ontwikkeld in opdracht van de ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid - slachtoffers en omstanders in actie te komen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze campagne.

De campagne komt op een goed moment vindt Debbie Maas, voorzitter van het LNVT: “Door de coronamaatregelen werken en leven mensen meer thuis, hebben ze minder sociale contacten, minder afleiding en kunnen ze onzekerheid hebben over hun inkomen en toekomst. Dat kan betekenen dat de spanningen thuis oplopen, wat de kans op fysiek, psychisch of seksueel geweld vergroot.”

Dit vertaalt zich tot op heden (nog) niet direct in meer meldingen bij Veilig Thuis. Een inventarisatie (dd. 29 april) door het LNVT onder de Veilig Thuis organisaties laat afgelopen week landelijk opnieuw geen significante stijging zien in het aantal adviesvragen en meldingen. Debbie Maas: “Wel ziet een aantal Veilig Thuis organisaties de vragen toenemen over de huidige quarantainesituatie en het feit dat mensen dicht op elkaar zitten. Ook wordt er in een aantal regio’s duidelijk meer gebeld door buren, mede doordat de mensen door de coronamaatregelen vaker thuis zijn en meer horen van de omgeving dan normaal.”

Kleine stap kan groot verschil maken

De nieuwe landelijke campagne richt zich op de eerste belangrijke stap die mensen kunnen maken: praat er over of vraag advies bij Veilig Thuis. Debbie Maas: “Een kleine stap kan al een groot verschil maken. Zowel voor mensen die zelf te maken hebben met huiselijk geweld als voor mensen in hun omgeving.”

Het LNVT roept buren, familie en vrienden op alert te zijn en contact op te nemen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Omdat Veilig Thuis organisaties zich ook zorgen maken over slachtoffers van huiselijk of seksueel geweld die niet zelf in staat zijn om te bellen - omdat bijvoorbeeld de pleger hen voortdurend in de gaten houdt – is er op verschillende locaties in het land gestart met het verbeteren van de online bereikbaarheid. Zo is Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond bereikbaar via WhatsApp en heeft Veilig Thuis Zuidoost Brabant een chatfunctie ingericht op hun website. De intentie is om dit laatste in de komende weken bij alle Veilig Thuis organisaties in te voeren, zodat de bereikbaarheid in het hele land verder kan worden vergroot.

Veel contact

Er is ook in de periode van de corona maatregelen veel contact tussen Veilig Thuis en Onderwijs, Politie, wijkteams, andere samenwerkingspartners, omstanders, plegers én slachtoffers; de 26 Veilig Thuis organisaties voeren samen gemiddeld per maand zo’n 9.000 adviesgesprekken en krijgen maandelijks een kleine 11.000 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling (CBS overzicht eerste helft 2019).

HomeThema's