Nieuwsbericht

Verkrijgbaarheidsonderzoek alcohol door jongeren verschenen

14 mei 2020 | 1 minuut lezen

Commerciële en sociale bronnen
Het onderzoek toont aan dat het afgelopen jaar 57% van alle jongeren alcohol heeft gedronken. 19% van de drinkende jongeren kocht dit bij commerciële bronnen, 97% maakte gebruik van sociale bronnen, zoals oudere vrienden (73%), ouders (32%), broers en zussen (6%). In 2019 kochten jongeren met name zwak-alcoholhoudende dranken in horecagelegenheden (55%), supermarkten (16%), avondwinkels (12%), sportkantines (10%), cafetaria’s (9%) en slijterijen (9%).

Uit vergelijking met de resultaten van eenzelfde onderzoek in 2015 komt naar voren dat het deel van de drinkende jongeren dat de alcoholhoudende dranken van hun ouders krijgt is gedaald van 51% in 2015 naar 32% in 2019.

Vragen naar ID bewijs
De jongeren is gevraagd of zij de laatste keer dat zij alcoholhoudende dranken kochten of geprobeerd hebben dat te doen naar hun leeftijd en/of identiteitsbewijs zijn gevraagd. Het zijn met name de slijterijen en supermarkten die dit hebben gedaan: respectievelijk 38% en 37%. Bij de andere verkoopkanalen ligt dit percentage tussen de 18% bij de avondwinkels en sportkantines en 25% bij de cafetaria’s.

Geslaagde aankoop <18
Bij alle verkoopkanalen geeft het merendeel (81% - 100%) van de jongeren aan dat het hen de laatste keer is gelukt om alcoholhoudende dranken te kopen.

Het NIX18 campagneteam van VWS
Website: NIX18

HomeThema'sProfessionals