Nieuwsbericht

Interview Anna Jansen, Adviseur Omgevingswet en gezonde leefomgeving

26 mei 2020 | 2 minuten lezen

“Blijf in gesprek: daar zit de winst voor alle partijen.”

Anna Jansen is Adviseur Omgevingswet en gezonde leefomgeving, Team Medische Milieukunde bij GGD Noord-Oost Gelderland. Zij was als adviseur betrokken bij het opstellen van de Omgevingsvisie van de gemeente Winterswijk. Tot haar verrassing merkte zij tijdens de gesprekken die zij met verschillende ambtenaren en afdelingen voerde, dat men vaak onbewust al een bijdrage leverde aan een gezonde en veilige leefomgeving. Het sijpelde overal in door.

‘‘Door concreet te benoemen, werd het opgenomen in de omgevingsvisie’’. Daarnaast heeft zij als adviseur kansen gecreëerd om gezondheid een onderdeel te laten zijn van lopende ontwikkelingen. ‘‘Bij mobiliteit bijvoorbeeld’ waren ze veel bezig met fietsen, door te benoemen wat dit voor gezondheid betekende, kon ik hen laten zien dat ze al met gezondheid bezig waren. Ik heb meegelezen en geschreven aan de visie, waardoor dit er nadrukkelijker in naar voren kwam. Maar ik denk ook het stukje creëren van bewustzijn een bijdrage heeft geleverd zodat het in de hoofden van degenen zat die ook vanuit hun domein input hebben geleverd voor de visie.’’

Belangrijk daarbij was aangehaakt blijven: ‘’Ontwikkelingen gaan snel en verschillende partijen hebben verschillende belangen. Jansen: “Het risico bestaat anders dat er een nieuwe fase aanbreekt, waarbij jouw advies over gezondheid en veiligheid niet is meegenomen als je even uit beeld was.”  Relatiemanagement is ook belangrijk omdat je regelmatig te maken hebt met (tijdelijke) externen en zodra die persoon de desbetreffende gemeente verlaat, je je contactpersoon kwijt bent.

Voor de gemeenten in ons land levert het volgens Anna vooral veel voordeel op wanneer zij een adviseur van de GGD betrekken bij de Omgevingsvisie. Ook bij de andere instrumenten zoals omgevingsplan en eventuele programma’s of dus initiatieven (via vergunningen) levert de betrokkenheid van de GGD veel voordeel op! Maar de meeste gemeenten beginnen bij een visie, en de visie is een goede basis om de ambities vast te leggen. Zeker als daarin de expliciete link met gezondheid wordt gemaakt. Toch zijn er ook kansen als gezondheid niet expliciet in de visie staat om via de andere instrumenten gezondheid mee te nemen in de ruimtelijke inrichting en afweging daarvan. “Veel gemeenten vinden het belangrijk om hun inwoners een gezonde en veilige leefomgeving te bieden. Een florerende economie is ook belangrijk, en die bereik je mede met gezonde werknemers. Een gezonde en veilige leefomgeving hangen dus samen met een gezonde economie. En zo is alles in principe aan elkaar gekoppeld. Het is een sneeuwbaleffect. Wanneer we met verschillende domeinen aan tafel zitten, verkrijgen we inzicht in alle kansen en mogelijkheden. Tegelijkertijd worden de eventuele knelpunten helder.”

 

Welke verbetermogelijkheden ziet Anna op dit moment? “Vanaf het moment dat de Omgevingswet wordt ingevoerd, de nieuwe datum is nog niet bekend, gelden de nieuwe vergunningen. Verschillende ketenpartners spelen hierbij een rol, zoals het Waterschap, de omgevingsdienst en de Veiligheidsregio. Wanneer de ketenpartners niet bij elke afzonderlijke gemeente aan de voorbesprekingen deelnemen, maar de expertise regionaal kan worden ingezet, kan iedereen gebruikmaken van de expertise. De onderwerpen en adviezen die aan bod komen gelden namelijk voor de meeste gemeenten, en de expertise is beperkt beschikbaar. Voor gemeenten valt hier dus efficiencywinst te behalen als zij dit samen aanvliegen. Het is ook voor de ketenpartners efficiënter en we kunnen dan beter in samenhang adviezen geven aan de gemeenten. Er zullen gemene delers in de adviezen zitten, dus gemeenten kunnen bij elkaar meekijken, maar het blijft vaak wel maatwerk, maar dat maatwerk willen we met de ketenpartners afstemmen tot een integraal advies waar de gemeente verder mee kan.

HomeThema'sProfessionals