Nieuwsbericht

Online zorg voor Eritrese zwangeren: pilot eind juni van start

2 juni 2020 | 1 minuut lezen

Verloskundige Anne Bedaux en co-begeleider Amy Welde Selase starten vanaf 25 juni met online Centering-groepen voor Eritrese zwangeren en moeders uit heel Nederland. Geboortezorgprofessionals kunnen vrouwen doorverwijzen. De Eritrese vrouwen worden opgenomen in een groep van circa tien tot vijftien vrouwen, die wekelijks online samenkomt, gedurende tien weken. Tijdens Centering Pregnancy komen alle thema’s aan bod die voor zwangeren relevant zijn.  Ook leren de vrouwen over de geboortezorg en opvoedingsondersteuning in Nederland.

Coronamaatregelen maken goede verloskundige zorg lastiger

Voor professionals in de geboortezorg is het door de coronamaatregelen nog lastiger om deze groep kwetsbare zwangeren en moeders goede zorg te bieden. Veel van deze vrouwen spreken nog niet voldoende Nederlands. “Door de coronamaatregelen is het isolement van deze vrouwen nog groter”, vertelt Amy Welde Selase. Amy spreekt Tigrinya, is co-begeleider Centering Pregnancy en beantwoordt ook de telefoontjes van Eritrese statushouders bij de Corona Helpdesk Statushouders. “Via WhatsApp gaan er allerlei verkeerde berichten over corona rond. Mensen weten niet wat ze wel en niet moeten geloven. Veel vrouwen zijn bang om in het ziekenhuis te bevallen.”

Online centering-bijeenkomsten bieden veel mogelijkheden

Anne en Amy bieden in Amsterdam sinds twee jaar Centering-zorg aan, maar door corona kwamen de gewone bijeenkomsten stil te liggen. “Al snel zijn we online aan de slag gegaan, omdat we de vrouwen natuurlijk niet in de steek wilden laten.” Eerst moesten alle deelnemers daarvoor een videoconference-app downloaden. “Een mobiel telefoontje hebben de vrouwen allemaal. Het downloaden van de app was best lastig, maar met wat hulp en ondersteuning, konden we aan de slag”, vertelt Amy. Anne: “De eerste online bijeenkomst was spannend, maar ging prima. We konden veel vragen en onzekerheden met de groep bespreken.” Na inmiddels vijf bijeenkomsten zijn de twee nog enthousiaster over de mogelijkheden die online Centering biedt. “Online kun je ook beeldmateriaal en video’s laten zien. En we kunnen nu Eritrese vrouwen door heel Nederland bereiken”.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het aanbod en hoe je een zwangere kunt aanmelden, lees hier.

HomeThema'sProfessionals