Nieuwsbericht

Grote belangstelling voor subsidiemogelijkheden onderzoek COVID-19

We hebben veel onderzoeksvoorstellen ontvangen voor het actie- en onderzoeksprogramma COVID-19.

4 juni 2020 | 1 minuut lezen

Wie hebben ingediend?

Wetenschappelijke organisaties (universiteiten, hogescholen, onderzoeks- en kennisinstituten) en umc’s hebben in samenwerking met bijvoorbeeld bedrijven, lokale overheden, scholen, maatschappelijke organisaties, (zorg)instellingen, branche- en beroepsverengingen, sportverenigingen en patiënten- en cliëntenorganisaties in grote getale voorstellen ingediend voor actie en onderzoek naar COVID-19.

Onderzoeksonderwerpen

Voor de volgende 4 onderwerpen zijn voorstellen ingediend:

- voorspellende diagnostiek en behandeling. We hebben onderzoeksvoorstellen ontvangen over (door)ontwikkeling van (voorspellende) diagnostiek, behandeling op maat en het voorkomen van COVID-19-gerelateerde klachten in de vroege, acute en herstelfase

- zorg en preventie. Denk hierbij aan inzichten en geleerde lessen die bijdragen aan een verbeterde, onderbouwde aanpak van de huidige pandemie en aan borging van deze verbeterde werkwijzen en processen in het zorgsysteem voor de toekomst

- maatschappelijke dynamiek. Dit onderwerp gaat over brede, maatschappelijk vraagstukken. Consortia, onderzoeksgroepen en onderzoekers uit verschillende disciplines hebben ideeën ingediend voor onderzoek gericht op de maatschappelijke effecten van de coronapandemie en van de (voorgenomen) maatregelen daartegen

- wetenschap voor de praktijk. De ingediende voorstellen zijn een combinatie van wetenschappelijke én praktijkkennis en zijn oplossingen die binnen korte tijd praktische vragen helpen beantwoorden en problemen kunnen verlichten

Samenwerking

Het COVID-19 Programma is een samenwerking tussen ZonMw en NWO. We financieren onderzoek dat zich richt op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie. Omdat het beperken van de negatieve gevolgen van de pandemie zeer urgent is én omdat we negatieve en positieve ervaringen zo snel mogelijk moeten benutten voor praktische oplossingen zijn onderzoek en kennis dringend nodig.

Meer informatie

- in het nieuwsbericht

- over corona-onderzoek

HomeThema'sProfessionals