Nieuwsbericht

Succesvolle regiobijeenkomsten Professionele, vrijwillige, en eigen kracht; samen voor jeugd

20 juni 2013 | 1 minuut lezen

Op 11 en 17 juni vonden in Zwolle en Amsterdam de eerste twee regionale bijeenkomsten Professionele kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht; samen voor jeugd plaats. Veel van de bijna honderd bezoekers per bijeenkomst gaven achteraf positieve reacties. Adviezen voor verbetering waren er ook; die worden verwerkt in de komende vier bijeenkomsten die in september en oktober plaatsvinden in Rotterdam, Amersfoort, Eindhoven en Arnhem. 

Kritische kanttekeningen

Hoogleraar Strategic Philantropy Lucas Meijs zette in zijn inleiding tijdens deze eerste twee bijeenkomsten een aantal kritische kanttekeningen bij de mogelijkheden van de pedagogische civil society. De gezamenlijke inzet van professionals, burgers en vrijwilligers biedt veel kansen, maar heeft ook beperkingen. In de civil society spelen allerlei processen die haaks kunnen staan op het streven voor iedereen die dat nodig heeft voldoende en juiste hulp te garanderen. Onderzoekster Marian van der Klein gaf in haar inleiding vele tips en adviezen voor de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. Ondanks alle verschillen tussen professionals en vrijwilligers zijn er ook overeenkomsten: vrijwilligers kunnen heel professioneel zijn!

Goede voorbeelden

Tijdens elke bijeenkomst komen in workshops goede voorbeelden van samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers aan bod. Waarbij getracht wordt zoveel mogelijk aan te sluiten bij ervaringen uit de regio. Zo was er aandacht voor Moeders informeren moeders, de Family Factory, de Vreedzame wijk, de Vonk van Nederland, Prokkels en Spirit! Elke bijeenkomst is er een workshop over de mogelijkheden van het CJG binnen de pedagogische civil society en is er een workshop net als titel: Vrijwillige inzet: zo organiseer je dat.

Meer informatie

De bijeenkomsten worden georganiseerd door de brancheorganisaties  ActiZ, GGD Nederland, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, MOgroep en de VGN. De bijeenkomsten zijn bestemd voor professionals, teamleiders, managers, directeuren, en stafmedewerkers in de jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, het jeugd- en jongerenwerk, jeugd GGZ en de gehandicaptenzorg. Maar ook vrijwilligersorganisaties en vertegenwoordigers van gemeenten zijn van harte uitgenodigd om mee te komen praten. Deelname is gratis.

HomeThema's