Nieuwsbericht

Mandatering: Directeur Publieke Gezondheid en Regionaal Commandant Brandweer Veiligheidsregio Limburg-Noord

24 juni 2013 | 1 minuut lezen

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Mandatering: Directeur Publieke Gezondheid én Regionaal Commandant Brandweer

Om Nederland beter voor te bereiden op grootschalige ongevallen en rampen én om adequaat in te spelen op de ontwikkelingen van een snel veranderende maatschappij, is de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) in het leven geroepen én de Wet publieke gezondheid (Wpg) gewijzigd. Bijkomend doel is een bestuurlijke en operationele eenheid te creëren voor de bestrijding van crises in de regio. Hiertoe zijn een tweetal operationele functies ingevoerd: Directeur Publieke Gezondheid (DPG) én Regionaal Commandant Brandweer. Door zowel het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, als de Bestuurscommissie van de GGD Limburg-Noord  is besloten beide functies te beleggen bij de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, Piet Lucassen.

Verbinding
Concreet betekent dit dat de keuze is gemaakt om aan de functie van algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord de functies: Regionaal Commandant Brandweer en Directeur Publieke Gezondheid te verbinden. Waarbij wordt gesteld dat de algemeen directeur, als eindverantwoordelijk voor de organisatie, er zorg voor draagt dat de uitvoering van beide functies adequaat wordt belegd.

Operationeel Directeur Publieke Gezondheid
Hiertoe is op 20 maart 2013 besloten om Huup Marell aan te wijzen als operationeel Directeur Publieke Gezondheid en hem in die hoedanigheid mandaat te verlenen voor de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening.

Uitvoerend Regionaal Commandant Brandweer
Op 13 juni 2013 is besloten Paul van Mullekom aan te wijzen als uitvoerend Regionaal Commandant Brandweer. In die hoedanigheid is hem mandaat verleend voor de operationele leiding betreffende de brandweertaken. Tevens zal Paul van Mullekom de Veiligheidsregio Limburg-Noord vertegenwoordigen in landelijke overlegorganen.


 

HomeThema'sProfessionals