Nieuwsbericht

Logeerregeling statushouders in de COA-opvang blijft en breidt uit

7 juli 2020 | 1 minuut lezen

De Logeerregeling van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) komt erop neer dat statushouders* in de opvang drie maanden kunnen logeren bij een Nederlands gastgezin of bij familie en vrienden. Dit in afwachting van definitieve woonruimte. Logeren bij een gastgezin gebeurt door bemiddeling van vrijwilligersorganisatie Takecarebnb. Deze stichting verzorgt de screening en matching van statushouders en gastgezinnen.

*Schoolgaande kinderen (4-18) mogen ook van de logeerregeling gebruik maken, mits de leerplicht niet in het gedrang komt en zij naar dezelfde school blijven gaan. 

Logeerregeling draagt bij aan opbouw leven in Nederland
Onderzoekers van het Verweij Jonker Instituut concludeerden vorig jaar dat de Logeerregeling bijdraagt aan een snellere start voor statushouders met het opbouwen van een leven in Nederland (zie rapport Evaluatie Logeerregeling COA). Deelnemers leren de taal sneller en bouwen eerder een netwerk op. Voor het COA zijn dit de belangrijkste redenen om de regeling structureel te maken en uit te breiden. Er zijn ook enkele aandachtspunten. Het COA onderzoekt de verbetermogelijkheden, bijvoorbeeld om de bekendheid van de regeling te vergroten en de begeleiding gedurende het verblijf bij een gastgezin te verbeteren.

Bijdrage aan vermindering druk op COA-locaties
Een bijkomend voordeel van de Logeerregeling is dat deze – hoe kleinschalig ook – bijdraagt aan het verminderen van de druk op de COA-locaties.

Lees het hele nieuwsbericht hier.

HomeThema'sProfessionals