Nieuwsbericht

RGS hervat visitaties per 1 september

13 juli 2020 | 1 minuut lezen

Visitaties kunnen wat de RGS betreft na 1 september aanstaande weer plaatsvinden.
Randvoorwaarde hierbij is wel dat de lokale situatie zodanig is dat betrokken actoren (directie,
opleider(s)/opleidingsgroep/aiossen) aan de visitatie deel kunnen nemen. Dit geldt vanzelfsprekend ook
voor de leden van de visitatiecommissie.
De manier waarop een visitatie vorm gegeven wordt en plaatsvindt laat de RGS over aan de visitatoren.
Hoewel uit overleg met verschillende visitatoren naar voren gekomen is dat visiteren middels
beeldverbinding niet de voorkeur geniet is er vanuit de RGS geen formeel bezwaar tegen deze vorm van
visiteren.
Dit betekent dat er (afhankelijk van de lokale omstandigheden en de beschikbaarheid van de
verschillende actoren) gekozen kan worden voor een visitatie op locatie of voor een (gedeeltelijke)
“digitale” visitatie.
 

HomeThema'sProfessionals