Nieuwsbericht

Landelijk Ouderpanel draagt bij aan internationaal vergelijkingsonderzoek over impact coronacrisis op gezinsleven

16 juli 2020 | 2 minuten lezen

Het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht onderzocht de ervaringen van (groot)ouders tijdens de coronacrisis. Dit onderzoek werd samengesteld met het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Hogeschool Odisee Brussel, zodat er internationale vergelijkingen gemaakt kunnen worden. Ouders uit het Landelijk Ouderpanel van Opvoedinformatie Nederland en Ouders & Onderwijs deden aan dit onderzoek mee. Op basis van de resultaten doet het lectoraat aanbevelingen aan bijvoorbeeld gemeenten en jeugdprofessionals om gezinnen in lastige tijden beter te kunnen ondersteunen.

Tijdens de coronacrisis werden gezinnen geconfronteerd met heel nieuwe uitdagingen. Ze werden meer beperkt tot hun eigen woning en moesten werk, school en zorgtaken combineren. Ook waren er onzekerheden over de toekomst. Het onderzoek van het lectoraat Jeugd levert inzicht in onder meer het gezinsfunctioneren, de combinatie werk-gezin en relatie grootouders-kleinkinderen in deze tijd. In totaal deden 2093 (groot)ouders aan het onderzoek mee, waarvan 697 ouders uit het Landelijk Ouderpanel. We zijn blij dat we op deze manier aan een grootschalig (internationaal) onderzoek hebben kunnen bijdragen! ,,Door de samenwerking met het Landelijk Ouderpanel weten we van een grote groep ouders hoe zij deze tijd hebben ervaren. Dit helpt ons in het formuleren van concrete aanbevelingen,” aldus onderzoekers Anna van Spanje-Hennes en Marije Kesselring van het lectoraat Jeugd.

Op 23 juni jl. deelden de onderzoekers wat voorzichtige eerste bevindingen van dit onderzoek tijdens de webinar ‘Veerkrachtige wijken in coronatijden’, door het Platform Stad en Wijk. Via deze link te bekijken, vanaf 17.15: https://vimeo.com/431750687.

Na de zomer volgt een onderzoeksrapport met aanbevelingen voor gemeenten en jeugd- en gezinsprofessionals. Daarnaast wordt een internationale vergelijking tussen Nederland en België gemaakt waarover een wetenschappelijke publicatie wordt geschreven.

Eerder onderzoek over coronamaatregelen onder het Landelijk Ouderpanel

Kort nadat de coronamaatregelen van kracht gingen in Nederland, deden we eigen onderzoek onder het Landelijk Ouderpanel over de impact hiervan. De resultaten van dit onderzoek vind je terug op deze pagina. Het onderzoek van het lectoraat Jeugd bood ons de mogelijkheid om vervolgonderzoek te doen onder ouders, in een andere fase van de coronacrisis.

Over het Landelijk Ouderpanel

Het Landelijk Ouderpanel is een initiatief van Opvoedinformatie Nederland en Ouders & Onderwijs. Via het Landelijk Ouderpanel geven ouders via online onderzoeken aan hoe zij denken over opvoeden en onderwijs, welke informatie zij nodig hebben en wat hun ervaringen zijn. Op die manier kunnen we de beschikbare informatie over opvoeden en onderwijs verbeteren. Ook nemen we de mening van ouders mee in gesprekken en contacten met professionals, overheid en politiek. Het Landelijk Ouderpanel telt op dit moment 5256 ouders. Voortaan meedoen aan onderzoeken? Meld je dan via deze link aan.

HomeThema's