Nieuwsbericht

Vaccinatiegraad Bof-Mazelen-rode Hond in kaart gebracht

11 juli 2013 | 1 minuut lezen

De vaccinatie tegen de mazelen maakt deel uit van de vaccinatiecocktail BMR (Bof-Mazelen-Rodehond). RIVM heeft de vaccinatiegraad in Nederland van BMR voor 2013 in kaart gebracht en bij de laatste update van de Atlas Volksgezondheid geplaatst, deze actuele gegevens zijn nu beschikbaar op postcode3 niveau.

In 2013 was 96,1% van de zuigelingen die in 2010 zijn geboren voldoende gevaccineerd tegen BMR. In datzelfde jaar was 92,9% van de schoolkinderen, die in 2002 geboren zijn, voldoende gevaccineerd tegen BMR.

Er zijn ook kaarten van vaccinatiegraad op gemeenteniveau beschikbaar. Achter de klikkaart van elke gemeente vindt men een Tabel met de vaccinatiegraad van de geboortecohorten vanaf geboortejaar 2003-2010* in het betreffende gebied.

Ook voor de DKTPvaccinatiegraad is de betreffende kaart geactualiseerd met de Postcode3 gegevens voor 2013.

HomeThema'sProfessionals