Nieuwsbericht

Eindrapportage ambulancezorg voor personen met verward gedrag

29 september 2020 | 1 minuut lezen

De eindrapportage van Ambulance Zorg Nederland schetst het beeld van de jaren 2018 en 2019 en bevat gegevens over reguliere ambulancezorg van acht RAV’s en gegevens van drie RAV-pilots ‘passend vervoer’.  De deelnemende RAV’s registreerden onder meer wie een aanvraag voor ambulancezorg deed, welke zorg ambulancezorgverleners aan mensen met verward gedrag verleenden en aan wie de zorg werd overgedragen.

HomeThema's