Nieuwsbericht

Nieuwsbericht van het COA over de genomen Coronamaatregelen - 29 september 2020

2 oktober 2020 | 1 minuut lezen

Het COA heeft nieuwe coronamaatregelen ingezet voor de opvanglocaties om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit naar aanleiding van de aangescherpte landelijke maatregelen die vanaf 28 september 2020 gelden, maar ook omdat het risico op besmetting op de opvanglocaties toeneemt.

Hier volgt een overzicht van de genomen maatregelen die voor alle COA-medewerkers en bewoners gelden en die relevant (kunnen) zijn voor GGD’en en JGZ-instellingen.

Algemene maatregelen COA

  • Voor alle medewerkers geldt dat (team)bijeenkomsten, werkbezoeken, teamuitjes en trainingen tot het einde van het jaar online plaatsvinden. Het blijkt dat 1,5 meer afstand houden juist in deze situaties, waarbij je in één ruimte bent, lastig is.
  • Medewerkers die thuis kunnen werken, werken thuis.

Maatregelen op locatie

  • Mondkapjes: overal waar de anderhalve meter maatregel niet kan worden gehanteerd dragen medewerkers en bewoners een mondkapje zoals bijvoorbeeld bij de zelfwerkzaamheid of bij activiteiten met bewoners. Bewoners kopen de mondkapjes zelf of maken ze op locatie.
  • Bezoek op een locatie is alleen toegestaan als er 1,5 meter afstand gehouden kan worden, maximaal 3 bezoekers en als mensen klachtenvrij zijn.
  • Overplaatsingen van bewoners alleen bij medische- en veiligheidsredenen en wanneer het asiel- of vertrekproces daarom vraagt.
  • Locatiemanagers kunnen de maatregelen zo nodig aanpassen aan de specifieke situatie op de locatie.
HomeThema's