Nieuwsbericht

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt langdurige en specialistische inzet

12 november 2020 | 1 minuut lezen

Vandaag presenteert het Verwey Jonker Instituut haar meerjarig onderzoek bij 576 gezinnen waarover een melding is gedaan bij Veilig Thuis. Zie ook: https://www.verwey-jonker.nl/artikel/onderzoek-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-in-dertien-veilig-thuis-regios/.

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) onderschrijft de conclusies uit het rapport en is ervan overtuigd dat  - ondanks dat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling een kwestie van lange adem is - het geweld echt kan worden gestopt. Daarvoor is de inzet van velen nodig; geen gezin is hetzelfde. Met het Verwey Jonker Instituut vindt ook het LNVT het feit dat uit het onderzoek blijkt dat het geweld bij dertig procent van de gezinnen is gestopt een goede stap voorwaarts. Maar om gezinnen uit de vicieuze cirkel van geweld te halen blijft maatwerk en een integrale aanpak nodig. Een pleidooi dat Veilig Thuis al een langere tijd houdt.

 

High impact crime

Huiselijk geweld is een uiterst complex probleem waarin allerlei zaken tegelijk een rol spelen zoals armoede, verslavingen en trauma’s bij ouders. Een probleem dat alleen met langdurige en specialistische hulp helemaal kan worden opgelost. Er is een afname van geweld constateren de onderzoekers, maar er moet meer gebeuren. Het Verweij Jonker Instituut geeft aan dat investering in kennis en expertise in de wijken nodig is. Dit onderschrijven wij. Samen met gemeenten zijn de Veilig Thuis organisaties bezig om de aanpak verder te verbeteren. Veilig Thuis spreekt niet voor niets over high impact crime.

 

Melden heeft zin

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) benadrukt dat melden bij Veilig Thuis zin heeft; het is de eerste stap om het geweld te stoppen. Bij de presentatie die vanmiddag plaatsvindt zal Debbie Maas (voorzitter LNVT) het belang aangeven van intensieve samenwerking tussen partijen die te maken hebben met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en schetsen wat volgens het LNVT nodig is om de aanpak van deze vorm van high impact crime verder te verbeteren.

HomeThema's