Nieuwsbericht

Handreiking: de wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis

7 januari 2021 | 1 minuut lezen

Er is veel veranderd in de wet- en de regelgeving voor mensen met een psychische
stoornis. Met de herziening van het stelsel voor langdurige zorg in 2015 is de
verdeling van zorg en ondersteuning voor deze cliënten over de verschillende
wettelijke domeinen gewijzigd. Zorginstituut Nederland heeft in augustus 2015 de
handreiking ‘Wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een
psychische stoornis’ uitgebracht. Sinds de uitgave van de eerste handreiking in
2015, is de wet- en de regelgeving op een aantal gebieden zodanig gewijzigd dat
een actualisatie van de handreiking nodig is. De voorliggende handreiking is dan ook
een geactualiseerde versie van de handreiking uit 2015, waarin de wijzigingen in de
wet- en de regelgeving na 2015 zijn verwerkt. De handreiking is bedoeld als
hulpmiddel voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten met
psychische problematiek. De handreiking richt zich op de grensvlakken tussen de
domeinen van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo),
de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

HomeThema's